Бранислав Нушич и неговата „Автобиография“ : [Предговор]

Автор: Бранислав Нушич

Заглавие: Автобиография

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател:

Година: 1958

Страници: 3 - 8

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Андрич в света на своите новели и есета : [Предговор]

Автор: Иво Андрич

Заглавие: Новели

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: Пловдив

Издател:

Година: 1976

Страници: 7 - 13

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Мирослав Кърлежа и неговите „Господа Глембаеви“  : [Послеслов]

Автор: Мирослав Кърлежа

Заглавие: Господа Глембаеви : Драма в 3 д.

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател:

Година: 1976

Страници: 139 - 143

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

В света на Андричевите разкази

Автор: Андрич, Иво

Заглавие: Жажда

Подзаглавни данни: Разкази и новели

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Народна култура

Година: 1971

Страници: 5 - 19

Държател: Регионална библиотека "Априлов - Палаузов", Габрово

Забележка:

В света на малките герои : [Послеслов]

Автор: Наковски, Атанас

Заглавие: За три дни

Подзаглавни данни: Повест за юноши

Серия/Библиотека: Библиотека "Любими книги и герои"

Град: София

Издател: Народна младеж

Година: 1971

Страници: 138 - 139

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Трето издание

Иво Андрич : [Предговор]

Автор: Андрич, Иво

Заглавие: Зеко

Подзаглавни данни: Повест

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Народна младеж

Година: 1964

Страници: 5 - 6

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: