Нашата литература в първия том на „Краткая литературная енциклопедия“ : [Преглед]

Име на изданието: Литературна мисъл

Година: 1963

Номер: 2

Град на издаване: София

Страници от-до: 147 - 151

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

[Изказване за романа на Атанас Наковски „Светът вечер, светът сутрин“]

Име на изданието: Пламък

Година: 1973

Номер: 17

Град на издаване: София

Страници от-до: 75 - 81

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Проблеми на романа. Размисли по повод романите от една година

Автор: Сборник

Заглавие: Проблеми на съвременната българска проза

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1973

Страници: 147 - 166

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

„Златният век“

Автор: Сборник

Заглавие: Рецензии 1973–1974

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1976

Страници: 240 - 245

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Рец. за Андрей Гуляшки. Златният век. С., Бълг. писател, 1973.

За родното, за съвременността

Име на изданието: Септември

Година: 1986

Номер: 9

Град на издаване: София

Страници от-до: 225 - 228

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Рец. за: Дико Фучеджиев. Жаждата, която ни изгаря : Роман. – Пловдив : Хр. Г. Данов, 1985.

Сборник

Автор: Сборник

Заглавие: Преводна рецепция на европейските литератури в България

Подзаглавни данни: Т.6. Балкански литератури

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: ИЦ "Боян Пенев"

Година: 2004

Страници: 269 - 274

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: