Карикатури

Име/заглавие: Карикатури на Боян Ничев

Номер на фонда:

Част от: Личен архив

Фонд/фондообразувател:

Държател: Личен архив

Забележка: Карикатурите са предоставени от семейството на Боян Ничев

Шаржове

Име/заглавие: Шаржове

Номер на фонда:

Опис:

Арх.ед./Инв.№:

Част от: Личен архив

Фонд/фондообразувател:

Държател: Личен архив

Забележка: