Семейни снимки

Име/заглавие: Семейни снимки

Номер на фонда:

Арх.ед./Инв.№:

Част от: Личен архив

Фонд/фондообразувател:

Държател:

Забележка: Снимките са предоставени от семейството на Боян Ничев.

Снимки от служебни пътувания

Име/заглавие: Снимки от служебни пътувания

Номер на фонда:

Арх.ед./Инв.№:

Част от: Личен архив

Фонд/фондообразувател:

Държател:

Забележка: Снимките са предоставени от семейството на Боян Ничев.

Снимки с колеги и приятели

Име/заглавие: Снимки с колеги и приятели

Номер на фонда:

Арх.ед./Инв.№:

Част от: Личен архив

Фонд/фондообразувател:

Държател: Личен архив

Забележка: Снимките са предоставени от семейството на Боян Ничев.

Снимки

Име/заглавие: Снимки

Номер на фонда:

Арх.ед./Инв.№:

Част от: Личен архив

Фонд/фондообразувател:

Държател: Личен архив

Забележка: Снимките са предоставени от семейството на Боян Ничев.