Беседа

Име/заглавие: Беседа "Литературознанието е човекознание", 1.11.1989 г.

Номер на фонда:

Опис:

Арх.ед./Инв.№:

Част от: Личен архив

Фонд/фондообразувател:

Държател: Личен архив

Забележка:

Страници от последния бележник на проф. Боян Ничев

Име/заглавие: Страници от последния бележник на проф. Боян Ничев

Номер на фонда:

Опис:

Арх.ед./Инв.№:

Част от: Личен архив

Фонд/фондообразувател:

Държател: Личен архив

Забележка: Машинопис, ръкопис

Размишления

Име/заглавие: Размишления

Номер на фонда:

Опис:

Арх.ед./Инв.№:

Част от: Личен архив

Фонд/фондообразувател:

Държател: Личен архив

Забележка: Ръкопис

Разсъждения за книгата

Име/заглавие: Разсъждения за книгата "Безсъници" на Стефан Попов

Номер на фонда:

Опис:

Арх.ед./Инв.№:

Част от: Личен архив

Фонд/фондообразувател:

Държател: Личен архив

Забележка:

Последни ръкописи, неиздадени

Име/заглавие: Последни ръкописи, неиздадени

Номер на фонда:

Опис:

Арх.ед./Инв.№:

Част от: Личен архив

Фонд/фондообразувател:

Държател: Личен архив

Забележка: Ръкопис