Бранислав Нушич

Автор:

Заглавие: Преводна рецепция на европейските литератури в България / Състав. Боян Ничев и др. Т. 6. Балкански литератури

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател:

Година: 2004

Страници: 58 - 70

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Българската литература в контекста на балканския фолклор

Име на изданието: Български фолклор

Година: 1983

Номер: 2

Град на издаване: София

Страници от-до: 3 - 12

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Лексически състав на Вапцаровата поезия

Име на изданието: Български език

Година: 1952

Номер: 1 - 2

Град на издаване: София

Страници от-до: 78 - 88

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Бранислав Нушич

Име на изданието: Език и литература

Година: 1956

Номер: 4

Град на издаване: София

Страници от-до: 294 - 305

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Методологически проблеми на българската литературна история : Предварителни бележки към постановката на въпроса

Име на изданието: Литературна мисъл

Година: 1976

Номер: 5

Град на издаване: София

Страници от-до: 48 - 67

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Поетът между близки : (Бележки върху Вазовото творчество сред югославските народи през миналия век)

Име на изданието: Литературна мисъл

Година: 1960

Номер: 3

Град на издаване: София

Страници от-до: 68 - 81

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: