Автобиография на проф. Боян Ничев

Име/заглавие: Автобиография на проф. Боян Ничев

Номер на фонда:

Опис:

Арх.ед./Инв.№:

Част от: Личен архив

Фонд/фондообразувател:

Държател: Личен архив

Забележка:

Важни дати от живота, научната и преподавателската дейност на проф. Боян Ничев

Име/заглавие: Важни дати от живота, научната и преподавателската дейност на проф. Боян Ничев

Номер на фонда:

Опис:

Арх.ед./Инв.№:

Част от: Личен архив

Фонд/фондообразувател:

Държател: Личен архив

Забележка:

Описание на по-главните научни постижения на проф. Боян Ничев

Име/заглавие: Описание на по-главните научни постижения на проф. Боян Ничев

Номер на фонда:

Опис:

Арх.ед./Инв.№:

Част от: Личен архив

Фонд/фондообразувател:

Държател: Личен архив

Забележка:

Рецензии и доклади предложения за проф. Боян Ничев

Име/заглавие: Рецензии и доклади предложения за проф. Боян Ничев

Номер на фонда:

Опис:

Арх.ед./Инв.№:

Част от: Личен архив

Фонд/фондообразувател:

Държател: Личен архив

Забележка: