Споделени мисли за критиката

Име на изданието: Септември

Година: 1973

Номер: 5

Град на издаване: София

Страници от-до: 164 - 179

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Разговор в редакцията по проблемите на художествената литература и критика между Боян Ничев и Здравко Петров

Литературната 1965 година : [Изказване]

Име на изданието: Септември

Година: 1966

Номер: 1

Град на издаване: София

Страници от-до: 202 - 204

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Анкета на сп. „Септември“

[Изказване на Третата национална конференция на СБП, 28–29 ноем. 1974 г.]

Автор: Сборник

Заглавие: Съвременната тема и литературният процес

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1976

Страници: 146 - 150

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Обсъждане на монография за Алеко Константинов : [Изказване.]

Име на изданието: Литературна мисъл

Година: 1960

Номер: 6

Град на издаване:

Страници от-до: 142

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: