Бранислав Нушич

Заглавие: Бранислав Нушич

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Издателство на БАН

Година: 1962

Страници: 292

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Отг. редактор чл.-кор. проф. Георги Цанев

Национална съдба и литература

Заглавие: Национална съдба и литература

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1968

Страници: 216

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Сборник от литературнокритически статии.

Увод в южнославянския реализъм

Заглавие: Увод в южнославянския реализъм

Подзаглавни данни: От фолклор към литература в естетическия развой на южните славяни през XVIII и XIX век

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Издателство на БАН

Година: 1971

Страници: 310

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Отг. редактор чл.-кор. Емил Георгиев

Литературни портрети и проблеми

Заглавие: Литературни портрети и проблеми

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1972

Страници: 156

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

От фолклор към литература

Заглавие: От фолклор към литература

Подзаглавни данни: Увод в южнославянския реализъм

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1976

Страници: 364

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Съвременният български роман

Заглавие: Съвременният български роман

Подзаглавни данни: Към история и теория на епичното в съвременната българска художествена проза

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1978

Страници: 523

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Ред. Елка Константинова