Тодор Боров

Тодор Боров

Роден: Лом, 30. 01. 1901

Починал: София, 27. 05. 1993

Речник

Книги

Речника на Найден Геров : [Отпеч.]. – София : [Б. изд.], 1923. – 17 с.

Българската книга. – София, 1935. – 31 с.

Отпеч. от сп. Подслон, 2, кн. 4


Конкурсът за Народна библиотека. – София : [Нар. библиотека], 1938. 47 с.

Библиотека при управлението на БЗК банка. – София, 1939. – 15 с. : с ил.

Отпеч. от БИА : сп. на Съюза на бълг. инженери и архитекти, 39 (1939), бр. 7, с. 88–91


Домашни библиотеки. – София, 1941. – 30 с.

Отпеч. от сп. Подслон, 1940, № 6.


Защо ни е нужен Български библиографски институт : Беседа пред приятели. – София : Бълг. библиогр. инст., 1941. – 31 с.

Книги, библиотеки, библиография. – София : Бълг. мисъл, 1941. – VIII, 232 с.

2. изд. 1947.


Пътят към книгите : Увод в библиографията. – София : Бълг. библиогр. инст., 1942. – VIII, 157 с.

От библиотекаря на Шпицвег до съвременния библиотекар : Встъп. лекция = Vom Bibliothekaren Spitzwegs bis zum heutigen Bibliothekar. – София, 1946. – 20 с.

Отпеч. от Год. на Соф. у-т. Ист.-фил. фак. Т. ХLII, 1945/1946


Библиотечна наука. – София : ББИ, 1947. – 19 с.

Отпеч. от Годишник на Библигр. инст. Т. 1., 1947.


Да създадем новия библиотекар : Уводни думи при откриване на курса за библиотекари в научните библиотеки, 12 септември 1949 година / Тодор Боров, София, 1949. – 13 с.

Отпеч. от сп. Читалище, год. XXVIII, кн. 2–3, 1949


Христо Смирненски : Препоръчителна библиогр. / Израб. Тодор Боров, Екатерина Иванова. – София : Наука и изкуство, 1953. – 24 с.

Чехов и България : [Критико-библиографска студия] : За 50-год. от смъртта на Чехов. – София : Наука и изкуство, 1955. – 258 с.

Bulgarische Bibliographie. 1959.

Der bibliographische Dokumentationdienst eines Institutes für Agrarökonomie. – Berlin. 1960.

Ausbildung von Bibliothekaren in Bulgarien. – Upsala. 1964.

Живот с книги : 1942–1972 : [Сб. статии]. – София : Наука и изкуство, 1973. – 392 с.

Книга и литература : Студии, статии, 1923–1980 и малко спомени – София : Бълг. писател, 1981. – 455 с., 1 л. : портр.

Моят университет. – София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1991. – 70 с.

Стъпки по пътя на един дълголетник 1901–1991 : [Спомени]. – София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 1992. – 325 с., 8 л. : ил., портр.

Избрани страници / Състав. и науч. ред. Татяна Янакиева. – София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2009. – 676 с. : с ил., портр., факс.

Публикации в периодичния печат, в сборници и книги

Бележка за сп. „Фар“. // Развигор, Год. І, № 31, 6 авг. 1920, с. 3.

Достоевски и България. Материали. // Развигор, Год. І, № 45, 12 ноем. 1921, с. 4.

За „Български балади“, сбирка от Теодор Траяов. // Развигор, Год. І, № 44, 5 ноем. 1921, с. 2.

За сп. „Демократически преглед“. // Развигор, Год. І, № 15, 16 апр. 1921, с. 2, 3.

И той отмина : [Лит. бележка за Вазов]. // Помен за Иван Вазов : Сб. за траурното честване на народния поет / Състав. Ст. Чилингиров. – София, 1921, с. 343.

Също и в: Развигор, Год. І, № 39, 28 септ. 1921, с. 1.


Преди и сега : [Статия]. // Развигор, Год. І, № 34, 27 авг. 1921, с. 1.

Списания и абонати : [Статия]. // Развигор, Год. І, № 30, 30 юли. 1921, с. 1–2.

Алеко Константинов : [Статия]. // Български турист, Год. ХІV, 1922, № 5, с. 79.

Бележки за антологията „Млада България“, ред. Ив. Радославов : [Рец.]. // Развигор, Год. ІІ, № 95, 8 дек. 1922, с. 3.

Бележки за „Градът“ – литературен сборник за най-младите : [Рец.]. // Развигор, Год. ІІ, № 95, 8 дек. 1922, с. 4.

Бележки за сборника разкази „Празникът на параклиса“ oт Панчо Михайлов. // Развигор, Год. ІІ, № 95, 8 дек. 1922, с. 4.

Библиографията (на периодичния печат) на Ст. Чилингиров : [Рец.]. // Развигор, Год. ІІ, № 64, 29 апр. 1922, с. 2.

Българската книга. // Развигор, Год. ІІ, № 70, 17 юни 1922, с. 1.

Гьоте на български език : Библиогр. преглед. // Развигор, Год. ІІ, № 61, 8 апр. 1922; № 63, 20 апр.1922.

Една книга за любовта : [Рец.]. // Пролом, Год. І, 1922, № 7–8, с. 253–256.

Езикът на революцията и революцията на езика : [Превод на статията]. // Пролом, Год. І, 1922, № 14–15, с. 469–477.

Елин Пелин в нашата литература : Общи впечатления : [Статия]. // Елин Пелин : Сб. / Под ред. на Ал. Балабанов. – София, 1922, с. 37–59.

Жеги : [Лит. преглед]. // Развигор, Год. ІІ, № 77, 5 авг. 1922, с. 4

За нашата народна библиотека : [Рец.]. // Пролом, Год. І, 1922, № 11, с. 330–339.

Книжовната дейност на Елин Пелин : Критико-библиографски преглед. // Развигор, Год. ІІ, № 65, 6 май 1922, с. 2–3.

Луначарски за изкуството : [Статия]. // Пролом, Год. І, 1922, № 11, с. 373–379.

Младите : [Рец.]. // Пролом, Год. І, 1922, № 18, с. 543–548.

Списание Златорог, год. ІІІ, кн. 1 : [Рец.]. // Пролом, Год. І, 1922, № 5, с. 162–166.

Отзвуци от юбилея на Елин Пелин. // Развигор, Год. ІІ, № 67, 21 май 1922, с. 2.

Преглед на сп. „Хиперион“ и на сп. „Ясна поляна“. // Развигор, Год. ІІ, № 97, 22 дек. 1922, с. 4.

Г. С. Раковски. Съчинения : [Рец.], // Развигор, Год. ІІІ, № 101, 20 ян. 1923, с. 3.

Живко Симеонов – „Вечната поема“ : [Рец.]. // Развигор, Год. ІІІ, № 118, 19 май 1923, с. 3.

За Найден Геров : [Бележки]. // Развигор, Год. ІІІ, № 121, 9 юни 1923, с. 3–4.

Излишни библиографии : [Статия]. // Пролом, Год. ІІ, 1923, № 15–16, с. 486–494.

Нашата литература през изтеклата година : [Статия]. // Развигор, Год. ІІ, № 100, 12 февр. 1923.

Петьофи на български : [Рец.]. // Развигор, Год. ІІІ, № 121, 9 юни 1923, с. 3.

Писмо до един нелитератор : [Статия]. // Пролом, Год. ІІ, 1923, № 5–6, с. 186–192.

Писмо до един футболист : [Статия]. // Пролом, Год. ІІ, 1923, № 11–12, с. 381–383.

Речника на Найден Геров : [Статия]. // Пролом, Год. ІІ, 1923, № 9–10, с. 283–299.

Байрон на български : [Библиогр. бел.]. // Развигор, Год. ІІІ, № 140, 26 апр. 1924, с. 3.

Гьончо Белев – „Тайно страдание“ : [Рец.]. // Развигор, Год. ІІІ, № 126, 19 май 1924, с. 3.

Езопови басни от Ал. Балабанов : [Рец. за превода]. // Развигор, Год. ІІІ, № 142, 10 май 1924, с. 3.

Злоби : [Статия]. // Развигор, Год. ІІІ, № 132, 1 март 1924, с. 1.

Злоби : [Бележка за Г. Бакалов]. // Развигор, Год. ІІІ, № 150, 3 юли 1924, с. 2.

Марксизмът и изкуството : [Статия]. // Развигор, Год. ІІІ, № 128, 2 февр. 1924, с. 3–4.

Мястото на Смирненски в нашата литература : [Статия]. // Развигор, Год. ІІІ, № 148, 21 юни 1924, с. 3.

Премии : [Бел.]. // Развигор, Год. ІІІ, № 133, 8 март 1924, с. 1.

Тъжни мисли : [Статия]. // Развигор, Год. ІІІ, № 132, 1 март 1924, с. 1.

Патриоти : [Статия]. // Развигор, Год. ІV, № 169, 31 ян. 1925.

Да създадем българска книга : [Статия]. // Литературен глас, Год. ІІ, № 55, 1929, с. 4.

Ден на българската книга : [Статия]. // Литературен глас, Год. ІІ, № 33, 1929, с. 1.

Младото българско изкуство : [Статия]. // Литературен глас, Год. ІІ, № 48, 1929, с. 1–2.

Около деня на книгата : [Статия]. // Литературен глас, Год. І, № 34, 1929, с. 1–2.

Посмъртни книги: „Първа българска повест“ от Боян Пенев и „Трагедията на американския президент“ от Димо Кьорчев : [Рец.]. // Литературен глас, Год. І, № 40, 1929, с. 3.

Ботев : [Преглед на изследвания за Ботев]. // Българска книга, Год. І, 1930, № 1, с. 98–100.

България пред чужденците : [Статия]. // Литературен глас, Год. І, № 75, 1930, с. 1–2.

Българска историческа библиотека : [Статия]. // Мир, Год. ХХХV, № 9146, 1930, с. 3.

Българската литература в чуждите енциклопедии. // Българска книга, Год. І, 1930, № 1, с. 83–86.

„Български писатели“, ред. Михаил Арнаудов : [Рец.]. // Българска книга, Год. І, 1930, № 2, с. 207–209.

Българският дневник на Иречек : [Статия]. // Мир, Год. ХХХV, № 9135, 1930, с. 3.

За „Български дневник“ от К. Иречек : [Рец.]. // Българска книга, Год. І, 1930, № 4–5, с. 465–466.

„Иван Вазов. Спомени и документи“ от проф. Ив. Шишманов : [Рец.]. // Българска книга, Год. І, 1930, № 4–5, с. 469–470.

„Медея“ на български : [Рец.]. // Мир, Год. ХХХV, № 8630, 1929, с. 3.

Нещо за литературните паразити : [Статия]. // Мир, Год. ХХХVІ, № 9081, 1929, с. 3.

Писма от Пенчо Славейков до Мара Белчева. // Българска книга, Год. І, 1930, № 3, с. 313.

П. Ю. Яворов. Съчинения : [Рец.]. // Българска книга, Год. І, 1930, № 4–5, с. 457–458.

Тясна ни е България… : [Статия]. // Литературен глас, Год. ІІ, № 83, 1930, с. 4.

Юлиус Харт починал : [Съобщение]. // Литературен глас, Год. ІІ, № 82, 1930, с. 5.

Архивата на Н. Геров. Документи за българската история. Т. 1 : [Рец.]. // Мир, Год. ХХХVІІ, № 9286, 1931, с. 3.

Библиотечна наука : [Статия]. // Мир, Год. ХХХVІІ, № 9250, 1931, с. 3.

Библиотечни каталози и печатането им : [Статия]. // Мир, Год. ХХХVІІ, № 9378, 1931, с. 3.

Българската книга в чужбина : [Статия]. // Мир, Год. ХХХVІІ, № 9166, 1931, с. 3.

„Български читалища преди Освобождението“ от Ст. Чилингиров : [Рец.]. // Мир, Год. ХХХVІІ, № 9317, 1931, с. 3.

Едно чешко обществено списание : [Статия]. // Мир, Год. ХХХVІІ, № 9151, 1931, с. 3.

Живата българска книга : [Статия]. // Алманах Литературен глас. – София, 1931, с. 82–90.

За нашите архиви : [Статия]. // Мир, Год. ХХХVІІ, № 9300, 1931, с. 2.

Книжарски каталози : [Статия]. // Мир, Год. ХХХVІІ, № 9190, 1931, с. 3.

Културна работа : [Статия]. // Литературен глас, Год. ІІІ, № 105, 1931, с. 1.

Пловдивски Максим : Автобиография и спомени. // Мир, Год. ХХХVІІ, № 9170, 1931, с. 3.

Гьоте в България : [Статия]. // Мир, Год. ХХХVІІІ, № 9514, 1932, с. 4.

Българската библиография и Народната библиотека : [Статия]. // Мир, Год. ХХХІХ, № 10017, 1933, с. 3; № 10023, с. 3; № 10029, с. 3.

Държавата и библиотеките : [Статия]. // Мир, Год. ХХХІХ, № 9914, 1933, с. 1.

Писатели – знамена на човечеството. Д. Б. Митов „Знамена“ : [Рец.]. // Мир, Год. ХХХІХ, № 9960, 1933, с. 3.

„История на българското изкуство“ от Б. Филов : [Рец.]. // Мир, № 10090, 1934, с. 3.

Кой е Александър Балабанов : [Статия]. // Литературен свят, Год. ІV, № 5, 1934, с. 1.

Литературната дейност на Ал. Балабанов : [Статия]. // Мир, № 10052, 1934, с. 3; № 1003, с. 3.

Сграда за Народната библиотека : [Статия]. // Мир, № 10159, 1934, с. 2; № 10157, с. 5; № 10162, с. 3.

Българската книга : [Статия]. // Подслон, Год. ІІ, 1935, № 4, с. 117.

Българската книга до Освобождението : [Статия]. // Мир, Год. XLI, № 10431, 1935, с. 3.

Българската книга след Освобождението : [Статия]. // Мир, Год. XLI, № 10434, 1935, с. 6.

Български издател – културен деец : [Статия]. // Мир, Год. XLI, № 10342, 1935, с. 3.

Алеко Константинов и българския туризъм : [Статия]. // Алеко Константинов : Сб. / Ред. Димитър Полянов. – София, 1936, с. 26–27.

Непубликувани материали около живота и литературното дело на Христо Смирненски. // лист Христо Смирненски, бр. ед., 1936, 2.

Христо Смирненски : [Статия]. // Дъга, Год. ІІI, № 145, 1936, с. 4.

Най-популярната българска книга [“Бай Ганю“ от А. Константинов]. // лист Алеко Константинов (Пазарджик), бр. ед., 1937, с. 11.

В чест на Елин Пелин : [Статия]. : [Рец.]. // Литературен глас, Год. ХІ, № 414, 1938, с. 1–2.

Съчиненията на Елин Пелин : [Рец.]. // Литературен глас, Год. ХІ, № 414, 1938, с. 5–6.

Ал. Балабанов – 60-годишен : [Рец.]. // Вестник на вестниците, № 109, 1938, с. 5–6.

Вазов и планината : [Статия]. // лист Алеко, № 8, 1939, с. 15.

Елин Пелин в началото (1894–1904) : [Статия]. // Училищен преглед, Год. ХХХVІІІ, 1939, № 3, с. 300–310.

Литературен пропагандатор [Г. Бакалов] : [Статия]. // Лист Георги Бакалов, № 414, 1939, с. 7.

Поетът Ботев : [Статия]. // Българска мисъл, Год. ХІV, 1939, № 5–6, с. 333–342.

Гунарсон и Исландия : [Предговор]. // Гунар, Андрей. Кораби по небето : [Роман] / Прев. от нем. Яна Язова. – София, 1940, с. 3–6.

Книги и библиотеки : [Статия]. // Училищен преглед, Год. ХХХІХ, 1940, № 5–6, с. 762–767.

Библиографски институт : [Статия]. // Кооперативно право, Год. Х, № 1, 1941, с. 19.

Библиографският институт търси пари : [Статия]. // Мир, Год. ХLVІІ, № 12363, 1941, с. 3.

Български библиографски институт : [Статия]. // Дъга, № 409, 1941, с. 4.

Защо ни е нужен Български библиографски институт? : [Статия]. // Училищен преглед, 1941, № 1 с. 11–26.

Пътят на модерната библиотека : [Статия]. // Мир, Год. ХLVІІ, № 12352, 1941, с. 3.

Тодор Боров за читалищните библиотеки : [Статия]. // Литературен критик, Год. І № 15, 1941, с. 2.

Всемерно развитие на народните библиотеки : [Статия]. // Отечествен фронт, Год. І, № 282, 1944, с. 6.

Народната библиотека чака своята сграда, България – своето книгохранилище : [Статия]. // Отечествен фронт, Год. І, № 257, 1944, с. 4.

Русия и България : [Статия]. // Работническо дело, Год. ХVІІ, № 39, 1 дек. 1944, с. 4.

София без библиотека : [Статия]. // Отечествен фронт, Год. І, № 45, 1944, с. 2.

Христо Смирненски : [Статия]. // Отечествен фронт, Год. І, № 245, 1944, с. 4.

Българската критика за Алеко Константинов : [Статия]. // лист Алеко, бр. ед. 1945.

Елин Пелин : [Предговор]. // Елин Пелин. Антология. – София, 1945, V–ХVI.

Д. И. Полянов : [Био-библиогр. скица]. // Юбил. лист Д. И. Полянов, бр. ед., 1945, с. 6.

Народна библиотека : [Статия]. // лист Книга и народ, бр. ед. 1945, с. 4.

България и Швеция : [Статия]. // Отечествен фронт, Год. ІІІ, № 835, 1946, с. 6.

Народната библиотека трябва да се построи час по-скоро : [Статия]. // Училищен преглед, Год. ХLV, 1946, № 1–2, с. 83–87.

Ние, славянските народи, има с какво да се гордеем : [Статия]. // Простори, Год. І, 1946, № 5–6, с. 16–17.

Образът на истинския библиотекар : [Статия]. // Труд, Год. І, № 55, 1946, с. 4.

Преводна литература и политика : [Статия]. // Отечествен фронт, Год. ІІІ, № 675, 1946, с. 6.

Библиотечна наука : [Статия]. // Год. ББИ, 1947, с. 304.

Народната библиотека през 1948 г. : [Статия]. // Отечествен фронт, Год. ІV, № 1212, 1947, с. 4.

Освобождението и българската наука : [Статия]. // Отечествен фронт, Год. ІV, № 1074, 1947, с. 6.

Още за поуките от изложбата „100 години български печат“ : [Статия]. // Работническо дело, Год. ХІХ, № 267, 1947.

Библиотечното дело в СССР : [Студия]. // Год. ББИ, 1947–1951, с. 1.

Библиография на Септемврийското въстание. // Отечествен фронт, Год. V, 1948, № 1244, с. 6.

Библиография на Хр. Смирненски. // лист Христо Смирненски, бр. ед., 1948, с. 5.

Борбата срещу Ботев : [Статия]. // Отечествен фронт, Год. V, № 1339, 1948, с. 8.

Българският библиографски институт на работа : [Статия]. // Работническо дело, Год. ХХ, № 308, 1948, с. 2.

Всенароднo честване на годишнината от смъртта на Хр. Смирненски : [Слово]. // Ведрина, Год. IV, № 136, 1948, с. 3

Грижите на Ленин за библиотеките : [Статия]. // Отечествен фронт, Год. V, № 1350, 1948, с. 5.

Един жив класик на българската литература e между нас : [Статия]. // Труд, Год. II, № 268, 1948, с. 4.

Институт Христо Смирненски. // лист Христо Смирненски, бр. ед., 1949, с. 12.

Певец на труда и борбата : [Статия]. // Труд, Год. II, № 15, 1948, с. 4.

Петдесетгодишнината на Смирненски : [Статия]. // Септември, Год. I, 1948, № 2, с. 139–142.

Библиотеките в служба на трудещите се : [Статия]. // Отечествен фронт, Год. VІ, № 1645, 1949, с. 6.

Благоевото литературно наследство : [Статия]. // Литературен фронт, Год. V, № 44, 1948, с. 4.

Да създадем новия библиотекар : [Статия]. // Читалище, Год. ХХVIII, 1949, № 2–3, с. 36–46.

Иван Вазов в чужбина : [Статия]. // Отечествен фронт, Год. VI, № 1791, 1949, с. 4.

Издание на Ботевите произведения. // лист Христо Ботев, 1949, с. 6.

Книжовното дело на Димитър Благоев : [Статия]. // Ново време, Год. ХХV, № 4, 1949, с. 413–430.

Маяковски на български : [Статия]. // Отечествен фронт, Год. VI, № 1733, 1949, с. 4.

Нов оригинал на Ботево писмо. // лист Христо Ботев, 1949, с. 8.

Сталин в България до Девети септември : [Статия]. // Септември, Год. II, 1949, № 3, с. 141–143.

Три ценни книги за Ботев : [Статия]. // Учителска борба, Год. V, № 6, 1949, с. 4.

Българската книга по нов път : [Статия]. // Работническо дело, Год. ХХII, № 7, 1950, с. 2.

Вазов в славянските литератури : [Статия]. // Литературен фронт, Год. VI, № 45, 1950, с. 2.

Маяковски в България : [Статия]. // Септември, Год. II, 1950, № 7, с. 129–135.

Максим Горки на български : [Статия]. // Отечествен фронт, Год. VI, № 2105, 1951, с. 4.

Академик Михаил Димитров : [Статия]. // Литературен фронт, Год. VIII, № 2, 1952, с. 4.

„Георги Димитров. Летопис на живота и революционната му дейност“: [Рец.]. // Год. ББИ, 1947–1951, с. 1.

Георги Димитров за културата : [Статия]. // Българо-съветско единство, Год. VIII, № 138, 1952, с. 4.

Гогол в България. // Известия на Института за бълг. литература, 1, 1952, с. 81–89.

Гогол на български : [Статия]. // Литературен фронт, Год. VIII, № 9, 1952, с. 4.

Слово за стогодишнината на българската библиография. // Год. ББИ, 1952–1953, с. 1.

Смирненски против войната : [Статия]. // Вечерни новини, Год. II, № 271, 17 юни 1952, с. 4.

Съветската книга в България : [Статия]. // Септември, Год. V, 1952, № 5, с. 140.

За книгата – държавническа грижа : [Изказване]. // Литературен фронт, Год. IХ, № 37, 9 септ. 1953, с. 3.

Сталин на български : [Библиогр. справка]. // Отечествен фронт, Год. IХ, № 2656, 1953, с. 3.

Сталин на български след Девети : [Лит. преглед]. // Септември, Год. VI, 1953, № 4, с. 151–156.

Учителка до века. За Сталин. // Литературен фронт, бр. извънреден, 8 март 1953, с. 4.

Елин Пелин [По случай 5 г. от смъртта му]. // Отечествен фронт, Год. ХI, № 3190, 3 дек. 1954, с. 2.

Маркс и Енгелс на български : [Статия]. // Септември, Год. VII, 1954, № 1, с. 161–168.

Спомен за Елин Пелин. // Земеделско знаме, Год. ХХХII, № 2570, 4 дек. 1954, с. 3.

Трудовете на Ленин български език : [Библиогр. справка]. // Отечествен фронт, Год. IХ, № 2920, 1954, с. 3.

Чехов и България : [Статия]. // Септември, Год. VII, 1954, № 7, с. 140–161.

Александър Балабанов : Некролог. // Вечерни новини, № 285, 1 дек. 1955, с. 4.

За големите библиографии и критичния подбор : [Статия]. // Литературен фронт, Год. ХI, № 47, 24 ноем. 1955, с. 2.

Издание на Хр. Смирненски : [Рец.]. // Год. на ББИ, 5, 1955, с. 52.

Нова книга за Отечествената война : [Рец. за: Челкаш. Иван и неговите другари]. // Народна армия, Год. ХІ, № 2099, 10 юни 1955, с. 5.

Поздравление за десетгодишнината на ББИ : [Реч]. // Год. на ББИ, 5, 1955, с. 217.

Слово за Ал. Балабанов при погребението му. // Год. ББИ, 5, 1955, с. 257.

Христо Ботев и днешна България : [Статия]. // Вечерни новини, Год. V, № 130, 2 юли 1955, с. 4.

Българската литература пред света : [Статия]. // Отечествен фронт, Год. ХІІІ, № 3592, 15 март 1956, с. 3.

Животът и книжовното дело на Димитър Благоев - Дядо : [Статия]. // [Сто]100 години Димитър Благоев : Сб. статии / Ред. Петър Георгиев и др. – София, 1956, с. 326–372.

Издания на Христо Смирненски. // Год. ББИ, 5, 1956, с. 52–101.

Литературното наследство на Димитър Благоев : [Статия]. // [Сто]100 години Димитър Благоев : Сб. статии / Ред. Петър Георгиев и др. – София, 1956, с. 241–253.

Павел Наумович Берков : [Статия]. // Год. на ББИ, 6, 1956, с. 139.

Нашата книга в далечни страни : [Статия]. // Литературен фронт, Год. ХІІІ, № 36, 5 септ. 1957, с. 4.

А. П. Чехов : [Статия]. // Родна реч, 1959, № 10, с. 17–21.

А. П. Чехов на български : [Статия]. // Читалище, Год. ХХХVІІІ, 1959, № 11–12, с. 20.

Вапцаров в чужбина : [Библиогр. справка]. // Отечествен фронт, № 4750, 6 дек. 1959, с. 4.

Как бе завършенa повестта „Земя“ : [Спомен]. // Вечерни новини, № 2575, 3 дек. 1959, с. 4.

Александър фон Хумболт и България. // Годишник на Софийския университет. Философ.-ист. фак., Т. 53, 1960 [за 1959], с. 108–119.

Елин Пелин за младите писатели : [Статия]. // Вечерни новини, № 2779, 1 авг. 1960, с. 4.

Елин Пелин се саморазкрива : [Рец.]. // Литературен фронт, Год. ХVІ, № 18, 5 май 1960, с. 2.

Един живот открит : [Рец. за: Г. Найденова. П. К. Яворов. Летопис за живота и творчеството му]. // Пламък, 1960, № 9, с. 58–61.

Книгата и нейната роля : [Статия]. // Народна култура, Год. ІV, № 21, 2 окт. 1960, с. 4.

Чехов и българската литература : [Спомен]. // Народна култура, № 2, 9 ян. 1960, с. 2.

Изграждане на библиографско-документационна служба в Институт за икономика на селското стопанство : Сътрудничество на социалистическите страни в тази област. // Годишник на Софийския университет. Философско-исторически факултет, Т. 54, 1961 [за 1960], c. 261– 280.

Радостта на Мирчо : [Очерк]. // Дунавска правда (Русе) № 26, 31 ян.. 1961, с. 2.

Най-после – нова българска енциклопедия : [Статия]. // Отечествен фронт, № 6037, 29 ян. 1964, с. 4.

Библиография на славянското литературознание : [Статия]. // Читалище, 1967, № 3, с. 9–10.

П. Н. Берков и Д. С. Лихачов : [Биогр. очерк]. // Читалище, 1967, № 2, с. 36–37.

Д-р Никола Михов или за научния характер на библиографските трудове : [Статия]. // Септември, 1968, № 9, с. 227–231.

Александър Балабанов (90 г. от рождението му) : [Статия]. // Литературен фронт, Год. ХVІ, № 7, 13 февр. 1969, с. 3–4.

Мъдростта на вековете : [Предговор]. // Мъдростта на вековете : Мисли, афоризми, крилати изречения и народни мъдрости от 30 столетия. – София, 1970, с. 1–4.

Александър Балабанов – 30 януари 1879 – 30 ноември 1955. // Балабанов, Александър. Студии, статии, рецензии, спомени: Т. 1. – София, 1973, с. 5–22.

Също и в: Балабанов, Ал. Мястото на българската литература. – София, 2006, с. 390–408.


Елин Пелин в нашата литература. // Елин Пелин в българската критика. – София, 1977, с. 140–147.

С Елин Пелин – за Елин Пелин. // Елин Пелин : Сто години от рождението му. – София, 1978, с. 10–15.

Също и в: Елин Пелин. Ветрената мелница. ¬ София, 2004.


Христо Ясенов интерниран : [Спомен]. // Български журналист, 1978, № 11, с. 31–34.

Академик Динеков и библиографията. // АБВ, № 44, 28 окт. 1980, с. 6.

Народната библиотека и българската литература. // Септември, 1980, № 1, с. 183–197.

Боян Пенев – редактор. // АБВ, № 17, 27 апр. 1982, с. 4.

Поетът Ботев. // Българската критика за Христо Ботев. – София, 1983, с. 205–217.

Срещи с Боян Пенев. // Народна култура, № 18, 30 апр. 1982, с. 6; № 19, 20, 22; 7, 14 18 май 1982.

[За Боян Пенев]. // Иван Д. Шишманов, д-р К. Кръстев, Боян Пенев в спомените на съвременниците си. – София, 1983, с. 465–481.

Очарователен събеседник. Дребни остатъци от продължително общуване със Симеон Радев. // Литературна история, 10, 1983, с. 30–48.

Ненамереният роман за Васил Левски, автор Яна Язова. // АБВ, № 46, 13 ноем. 1984, с. 1, 9.

Александър Балабанов. Личност и дело : Слово за 100-годишнината от рождението му : [Предговор]. // Балабанов, Александър. И аз на тоя свят; Спомени от разни времена. – София, 1985, с. 5–16.

Романът „Левски“ и неговата създателка : [Предговор]. // Язова, Яна. Левски : Роман Текстът разчете и подг. за печат по авт. ръкописи Петър Величков. – София, 1987, с. 5–14.

Иван Дуйчев. // АБВ, № 41, 13 окт. 1987, с. 2.

Писмата на Александър Балабанов : [Предговор]. // Балабанов, Ал. Писма : Александър Балабанов до Димитър Бобошевски. – София, 1992, с. 5–6.

„Ще познаете истината и тя ще ви направи свободни“ : Интервю с библиотековеда и писателя във връзка с 90-год. му. // Орфей, 1992, № 1, с. 30–33.

Съставител, редактор

Смирненски, Христо. Съчинения : Т. 1–3 / Под ред. на Т. Боров и Т. Измирлиев. – София : Хемус, 1932–1933.

2. изд. 1935; 3. изд. 1939; 4. изд. 1941.; 5. изд. 1944.


Бай Ганю – най-популярната българска книга : Статии и библиогр. материали / Ред. Тодор Боров. – София : ББИ, 1947. – 63 с.

Правила за описание на книги в народните библиотеки / Ред. Т. Боров. – София : ББИ, 1947. – 88 с.

Сервантес на български : [Библиография] / Състав. Йорданка Аврамова, Павлина Кънчева ; Ред. Т. Боров. – София : ББИ, 1947. – 16 с.

Любен Каравелов : Библиография : 1837-1947 / Ред. Т. Боров. – София : ББИ, 1948. – 48 с.

Христо Смирненски : Библиография : 1898–1923–1948 / Ред. Т. Боров. – София : ББИ, 1948. – 141 с.

Смирненски, Христо. Избрани произведения / Под ред. на Тодор Боров и др. – София : Бълг. писател, 1948. – 368 с.

2. изд. 1949.


Септемврийското въстание 1923 : Материали за библиография / Състав. Павлина Кънчева ; Ред. Т. Боров. – София : ББИ, 1948. – 132 с.

Христо Ботев : 1848–1948 : Споменна кн. / Под ред. на Т. Боров. – [София] : Науч. инст. Хр. Ботев, 1949. – 64 с.

Български периодичен печат : Текущи вестници, списания и бюлетини към 1 ян. 1950 г. / Израб. под ръководството на Д. П. Иванчев ; Общ. ред. Т. Боров. – София : ББИ, 1950. – 76 с.

Вълко Червенков : Биобиблиография : 1900–1950 / Състав. Павлина Кънчева ; Обща ред. Т. Боров. – София : ББИ, 1950. – 52 с.

Какво да четем във връзка с борбата за мир : Препоръч. библиогр. / Израб. Наталия В. Буссе ; Под ред. на Тодор Боров. – София : ББИ, 1950. – 64 с.

Какво да четем от Вазов и за Вазов : Препоръч. библиогр. / Израб. Здравка Орешкова, Цветанка Арсова ; Под ред. на Т. Боров. – София : Бълг. библиогр. инст., 1950. – 46 с.

Какво да четем от Ленин и за Ленин : Препоръч. библиография / Израб. Павлина Кънчева ; Под ред. на Т. Боров. – София : ББИ, 1950. – 30 с.

Маяковски в България : Въз основа на библиогр. материал, събран през 1947 от Йорданка Аврамова, Здравка Орешкова ; Под ред. на Т. Боров. – София : ББИ, 1950. – 100 с.

Симон, К. Р. История на библиографията в чужбина / Прев. от рус. на Наталия Буссе; Под ред. на Т. Боров. – София : ББИ, 1950. – 52 с.

Българските библиотеки – дейни разпространители на съветската книга / Подг. от Цветанка Желева ; Под ред. на Т. Боров. – София : ББИ Елин Пелин, 1951. – 48 с.

Какво да четем за Народна република Румъния : Препоръчителна библиография / Израб. В. Трайков ; Под ред. на Тодор Боров. – София : Наука и изкуство, 1951. – 40 с.

Какво да четем за Народнодемократична република Полша : Препоръч. библиогр. / Израб. Наталия В. Буссе, Екатерина Иванова ; Под ред. на Тодор Боров. – София : Наука и изкуство, 1951. – 78 с.

Желева, Цветанка, Христо Тренков. Кратко ръководство за книжаря / Под ред. на Т. Боров. – София : Наука и изкуство, 1951. – 64 с.

Смирненски, Христо. Избрани съчинения : В 2 т. – София : Бълг. писател, 1951–1952.

Т. 1: Стихотворения / Под ред. на Т. Боров, Христо Радевски. – 460 с.


Какво да четем за 9 септември : Препоръч. библиогр. / Израб. Ан. Вълчева; Под ред. на Т. Боров. – София : Наука и изкуство, 1952. – 16 с.

Какво да четем за Народнодемократичната република Унгария : Препоръч. библиография / Изработи Цветанка Желева ; Под ред. на Т. Боров. – София : Наука и изкуство, 1952. – 74 с.

Какво да четем за Народнодемократична република Чехословакия : Препоръч. библиогр. / Израб. Мария Въжарова ; Под ред. на Т. Боров. – София : Наука и изкуство, [1952]. – 48 с.

Ленин на български : Библиография / Състав. Павлина Кънчева ; Общ. ред. Т. Боров. – София : Наука и изкуство, 1952. – 136 с.

Репертоар на Българския периодичен печат. 1844–1944 : Към стогодишнината на българската библиография / Израб. Димитър П. Иванчев ; Под ред. на Тодор Боров. – София : Наука и изкуство, 1952. – 64 с.

100 години българска библиография 1852–1952 / Израб. от Науч.-метод. кабинет на ББИ под ред. на Тодор Боров. – София : Наука и изкуство, 1952. – 52 с.

Строителството на социализма в селското стопанство на НР България : Препоръч. библиогр. / Израб. Анелия Вълчева ; Ред. Т. Боров. – София : Наука и изкуство, 1952. – 16 с.

Трудово-кооперативните земеделски стопанства : Препоръч. библиогр. / Израб. Анелия Вълчева ; Обща ред. Т. Боров. – София : Наука и изкуство, 1952. – 60 с.

Художествената литература в помощ на изучаващите Краткия курс по история на ВКПб : Препоръч. библиогр. / Израб. Наталия В. Буссе ; Под ред. на Тодор Боров. – София : Наука и изкуство, 1952. – 95 с.

Какво да четем за СССР : Библиогр. справочник / Изработи Цветанка Желева, Наталия Буссе ; Под ред. на Т. Боров. – София : Наука и изкуство, 1953. – 96 с.

Какво да четем по библиотечно дело : Препоръч. библиография в помощ на начинаещия библиотекар / Състав. Христо Тренков и др. ; Под ред. на Т. Боров. – София : Наука и изкуство, 1953. – 28 с.

Библиографията в СССР и страните с народна демокрация : Сборник / Под ред. на Т. Боров. – София : Наука и изкуство, 1954. – 112 с.

Боршуков, Георги. Показалец на съдържанието на в. „Работник“ 1892–1894 / Ред. Т. Боров. – София : Наука и изкуство, 1954. – 172 с.

Елин Пелин : Споменна книжка по случай 5 г. от смъртта му / Екатерина Иванова, Димитър Бошнаков ; Под ред. на Тодор Боров. – София : Наука и изкуство, 1954. – 87 с.

Болгарский библиографический институт им. Элина Пелина : Десятилетная деятельность : 1945–1955 / Состав. Христо Тренков ; Ред. Т. Боров ; Пер. с болг. С. Влахова. – София : Наука и искусство, 1955. – 32 с.

Български библиографски институт : 1945–1955 / Израб. Кремена Зотова ; Под ред. на Тодор Боров. – София : Наука и изкуство, 1955. – 96 с.

Institut Bulgare de bibliographie „Eline Peline“ : Dix annees d'activite 1945–1955 / Prepare par Chr. Trenkov ; Sous la red. de T. Borov . – Sofia : Nauka i izkustvo, 1955. – 30 p.

Периодични издания в НР България 1953 : Библиографски указател / Изработи Вяра Чешмеджиева ; Под ред. на Т. Боров. – София : Наука и изкуство, 1955. – 132 с.

Периодични издания в НР България 1954 : Библиографски указател / Изработи В. Чешмеджиева ; Под ред. на Т. Боров. – София : Наука и изкуство, 1955. – 124 с.

Периодични издания в НР България 1955 : Библиографски указател / Събран и подреден от В. Чешмеджиева и Ив. Фурнаджиев ; Под ръководството на Д. П. Иванчев ; Ред. Т. Боров. – София : Наука и изкуство, 1956. – 135 с.

Съветска художествена литература в България, 1944–1954 : Библиогр. справочник / Здравка Орешкова, Сийка Танчева ; Под ред. на Тодор Боров. – София : Наука и изкуство, 1955. – 264 с.

Медицинската библиография : в помощ на научните работници / Под ред. на Т. Боров. – София : Наука и изкуство, 1956. – 116 с.

Сто години народни читалища : Библиогр. указател / Състав. Стоян Шиклев, Петър Чолов, Мария Въжарова ; Под ръководството на Дим. П. Иванчев ; Ред. Т. Боров. – София : Наука и изкуство, 1956. – 180 с.

Чуждестранни текущи библиографии, получавани в Българския библиографски институт : Анотиран списък / Израб. Сийка Танчева ; Под ред. на Тодор Боров. – София : ББИ Елин Пелин, 1956. – 56 с.

Типов каталог за масови библиотеки / Израб. от колектив ; Под рък. на Цв. Желева-Йончева ; Ред. Т. Боров. – София : Наука и изкуство, 1957. – VII, 242 с.

Българска художествена литература на чужди езици : 1944–1957 : Библиогр. указател / Израб. Веселин Трайков ; Под ръковод. на Т. Боров. – София : Наука и изкуство, 1958. – 160 с.

Специална библиография : Теория, организация, методика / Христо Тренков ; Под ред. на Т. Боров. – София : Наука и изкуство, 1958. – IV, 236 с.

Сборник в чест на академик Никола В. Михов : По случай осемдесетгодишнината му / Под ред. на Сава Гановски, Тодор Боров. – София : БАН, 1959. – IV, 363 с. : с ил., факс., 2 л. портр.

Карл Маркс и Фридрих Енгелс на български : Библиография / Състав. Кръстю Каруцин, Велчо Ковачев ; Под ред. на Т. Боров. – София : Наука и изкуство, 1961. – 200 с.

Българска художествена литература на чужди езици 1823–1962 : Библиографски указател / Състав. Веселин Трайков ; под общ. ред. на Т. Боров. – София : Наука и изкуство, 1964. – 382 с.

Отзвукът на Лайпцигския процес в българския печат. 1933–1934 г. : Сборник от статии, документи и материали / Състав. Т. Боров и др. – София : БКП, 1964. – 510 с.

Библиография на дисертациите, защитени в България : 1929–1964 / Лазарина Станишева, Славка Шопова ; Ред. Тодор Боров, Искра Михайлова. – София : Унив. библ., 1969. – XII, 593 с.

Библиография на изданията на Софийския университет “Климент Охридски” : 1956–1965 = Bibliographie der Veroffentlichungen der Universitat zu Sofia "Kliment Ochridski" / Състав. Юлиана Василева ; Под ред. на Т. Боров, И. Михайлова. – София : Унив. библ., 1969. – 323 с.

Мъдростта на вековете : Мисли, афоризми, крилати изречения и народни мъдрости от 30 столетия / Израб. Веселина Ганева, Любен Атанасов ; Под ред. [с предг.] на Тодор Боров София : Наука и изкуство, 1970. – 575 с.

2. изд. 1976; 3. изд. 1979.


Елин Пелин. Съчинения : В 6 т. / Ред. Тодор Боров и др. – София : Бълг. писател, 1972.

2. изд. 1977.


Балабанов, Александър. Студии, статии, рецензии, спомени : [Т.] 1– / Под ред., [с предг.] на Тодор Боров. – София : Бълг. писател, 1973.

Балабанов, Александър. И аз на тоя свят : Автобиогр. повест /Ред. [с послесл.] Тодор Боров. – София : Отечество, 1979. – 272 с. : с ил.

Балабанов, Александър. И аз на тоя свят : [Автобиогр.] : Спомени от разни времена / Подб., комент. и ред., [с предг.] Тодор Боров. – София : Бълг. писател, 1985. – 453 с., 17 л. : ил., портр., факс.

Александър Балабанов, Симеон Радев в спомените на съвременниците си / Състав., ред. Тодор Боров, Иван Сестримски. – София : Бълг. писател, 1986. – 507 с.


Съставил библиографията Аделина Германова