Петко Росен

Заглавие: Петко Росен

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: Бургас

Издател: Изд. на автора

Година: 2006

Страници: 111

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Книгата е написана през 1976 г.

Петко Росен

Автор: Сестримски, Иван

Заглавие: Български мотиви

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: Пловдив

Издател: Христо Г. Данов

Година: 1982

Страници: 37 - 61

Държател: Регионална библиотека "Априлов-Палаузов", Габрово

Забележка:

ЩАСТЛИВАТА БОРБА ОТ 30-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК СРЕЩУ ПОЕТИЧЕСКАТА ПРЕДСТАВА ЗА ПОКВАРАТА НА ГРАДА  В КОНТЕКСТУАЛИЗАЦИИ ОТ П. РОСЕН, М. РАЛЧЕВ, Й. БАДЕВ

Автор: Владимир Л. Станчев

Заглавие: Щастливата борба от 30-те години на XX век срещу поетическата представа за покварата на града в контекстуализации от П. Росен, М. Ралчев, Й. Бадев

Забележка: Текстът е написан и представен по повод 75-годишнината от смъртта на Петко Росен, отбелязана на научната конференция "Интерпретации и контекстуализации в българската литературна критика" - първа част, 17 - 18 октомври 2019 г., София