Снимка с проф. Димитър Михалчев, Янаров и Д. Николов

Име/заглавие: Снимка с проф. Димитър Михалчев, Янаров и Д. Николов

Номер на фонда: Ф825к

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а.е.152,л.1

Част от:

Фонд/фондообразувател: Росен, Петко чорбаджиев

Държател: Държавен архив - Бургас

Забележка:

Портретни снимки

Име/заглавие: Портретни снимки

Номер на фонда: Ф. 825к

Опис: Оп. 1

Арх.ед./Инв.№:

Част от:

Фонд/фондообразувател: Росен, Петко Чорбаджиев

Държател: Държавен архив Бургас

Забележка:

Семейни снимки

Име/заглавие: Семейни снимки

Номер на фонда: Ф. 825к

Опис: Оп. 1

Арх.ед./Инв.№:

Част от:

Фонд/фондообразувател: Росен, Петко Чорбаджиев

Държател: Държавен архив Бургас

Забележка:

Снимки с роднини, приятели и колеги

Име/заглавие: Снимки с роднини, приятели и колеги

Номер на фонда: Ф. 825к

Опис: Оп. 1

Арх.ед./Инв.№: а.е. 148

Част от:

Фонд/фондообразувател: Росен, Петко Чорбаджиев

Държател: Държавен архив Бургас

Забележка:

Снимки на други лица

Име/заглавие: Снимки на други лица

Номер на фонда: Ф. 825к

Опис: Оп. 1

Арх.ед./Инв.№:

Част от:

Фонд/фондообразувател: Росен, Петко Чорбаджиев

Държател: Държавен архив Бургас

Забележка: