Битови черти в нашата литература : [Статия]

Име на изданието: Златорог

Година: Год. ХIII, 1932

Номер: 2 - 3

Град на издаване: София

Страници от-до: 96 - 102

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

За правата на жените : [Статия]

Име на изданието: Слънце

Година: Год. I, 1919

Номер: 4

Град на издаване: София

Страници от-до: 122 - 124

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Литературата ни вчера и днес : [Статия]

Име на изданието: Хиперион

Година: Год. IV, 1925

Номер: 1 - 2

Град на издаване: София

Страници от-до: 64 - 76

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Литературата ни вчера и днес : [Статия]

Име на изданието: Хиперион

Година: Год. IV, 1925

Номер: 3

Град на издаване: София

Страници от-до: 142 - 148

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Песни за родината : [Статия]

Име на изданието: Пряпорец

Година: Год. ХХIII, 1921

Номер: 267

Град на издаване: София

Страници от-до: 3 - 9

Държател:

Забележка:

Поет и в белетристиката

Автор: Сборник

Заглавие: Елин Пелин в българската критика

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1977

Страници: 108 - 112

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Състав. и ред. Петър Пондев