Бележки за творчеството

Име/заглавие: Бележки за творчеството

Номер на фонда: Ф825к

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а.е.48, л. 1 - 33

Част от:

Фонд/фондообразувател: Росен, Петко Чорбаджиев

Държател: Държавен архив - Бургас

Забележка:

Бележки за творчеството на Асен Златаров и Антон Страшимиров

Име/заглавие: Бележки за творчеството на Асен Златаров и Антон Страшимиров

Номер на фонда: Ф825к

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а.е.49, л.1 - 27

Част от:

Фонд/фондообразувател: Росен, Петко Чорбаджиев

Държател: Държавен архив - Бургас

Забележка:

Бележки за Боян Пенев

Име/заглавие: Бележки за Боян Пенев

Номер на фонда: Ф825к

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а.е.50, л.1 - 8

Част от:

Фонд/фондообразувател: Росен, Петко Чорбаджиев

Държател: Държавен архив - Бургас

Забележка:

Спомени за Теодор Траянов

Име/заглавие: Спомени за Теодор Траянов

Номер на фонда: Ф825к

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а.е.52, л. 1 - 3

Част от:

Фонд/фондообразувател: Росен, Петко Чорбаджиев

Държател: Държавен архив - Бургас

Забележка: