Документи от Дирекция на Националната пропаганда

Име/заглавие: Документи от Дирекция на Националната пропаганда

Номер на фонда: Ф825к

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а.е.78, л. 1 - 2

Част от:

Фонд/фондообразувател: Росен, Петко Чорбаджиев

Държател: Дуржавен архив - Бургас

Забележка: Преписка във връзка с отпечатването на книгата "През гори зелени. И на север, и на юг"