Апология на бита : (Идилиите на Петко Тодоров)

Име на изданието: Българска сбирка

Година: ХVI, 1909

Номер: 3

Град на издаване: София

Страници от-до: 169 - 177

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Избрани очерки и разкази, от Г. П. Стаматов : [Отзив]

Име на изданието: Демократически преглед

Година: Год. III, 1905

Номер: 7

Град на издаване: София

Страници от-до: 166 - 167

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Мисъл, кн. II : [Отзив]

Име на изданието: Демократически преглед

Година: Год. III, 1905

Номер: 7

Град на издаване: София

Страници от-до: 167

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

„Мъничък свят“ : Повест от Г. Райчев : [Рец.]

Име на изданието: Огнище

Година: Год. I, 1919

Номер: 5

Град на издаване: София

Страници от-до: 244 - 248

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Н. Лилиев. „Птици в нощта“ : [Рец.]

Име на изданието: Слънце

Година: Год. I, 1919

Номер: 2

Град на издаване: София

Страници от-до: 44 - 46

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Пенчо-Славейковият Микел Анджело : (Естетично и нравствено миросъзерцание)

Име на изданието: Мисъл

Година: Год. ХV, 1905

Номер: 5

Град на издаване: София

Страници от-до: 253 - 257

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: