[Спомени за Иван Шишманов]

Автор: Сборник

Заглавие: Иван Д. Шишманов, д-р К. Кръстев, Боян Пенев в спомените на съвременниците си

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1983

Страници: 163 - 165

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

[Спомени за Людмил Стоянов]

Автор: Сборник

Заглавие: Людмил Стоянов, Чудомир, Ламар в спомените на съвременниците си

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1981

Страници: 21 - 23

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Под ред. на Иван Сестримски и др.

Моето кръщение : [Спомени]

Автор: Сборник

Заглавие: Антон Страшимиров

Подзаглавни данни: Личност и дело: Юбил. сб. по случай 60 г. от рождението му

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: [Държ. печатница]

Година: 1931

Страници: 58 - 61

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: