Кръщелно свидетелство

Име/заглавие: Кръщелно свидетелство

Номер на фонда: 825К

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а.е. 1, л. 1

Част от:

Фонд/фондообразувател: Росен, Петко Чорбаджиев

Държател: Държавен архив - Бургас

Забележка:

Студентска книжка

Име/заглавие: Студентска книжка

Номер на фонда: Ф825к

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а.е.3

Част от:

Фонд/фондообразувател: Росен, Петко Чорбаджиев

Държател: Държавен архив - Бургас

Забележка:

Визитни картички

Име/заглавие: Визитни картички

Номер на фонда: Ф825к

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а.е.5

Част от:

Фонд/фондообразувател: Росен, Петко Чорбаджиев

Държател: Държавен архив - Бургас

Забележка:

Членска книжка

Име/заглавие: Членска книжка

Номер на фонда: Ф825к

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а.е.7

Част от:

Фонд/фондообразувател: Росен, Петко Чорбаджиев

Държател: Държавен архив - Бургас

Забележка:

Годишен билет за лов

Име/заглавие: Годишен билет за лов

Номер на фонда: Ф825к

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а.е.9

Част от:

Фонд/фондообразувател: Росен, Петко Чорбаджиев

Държател: Държавен архив - Бургас

Забележка:

Квитанции за

Име/заглавие: Квитанции за "Златорог" и СБП

Номер на фонда: Ф825к

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а.е.10

Част от:

Фонд/фондообразувател: Росен, Петко Чорбаджиев

Държател: Държавен архив - Бургас

Забележка: