От Дунав до Бяло море

Заглавие: От Дунав до Бяло море

Подзаглавни данни: Видено и преживяно

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател:

Година: 1927

Страници: 170

Държател: Лична библиотека на Петко Росен

Забележка: Отпечатана в печатница "Хемус"

Между народа: Видено и чуто

Заглавие: Между народа: Видено и чуто

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Хемус

Година: 1933

Страници: 162

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: С автограф от автора

В поле широко

Заглавие: В поле широко

Подзаглавни данни: Видено и преживяно

Серия/Библиотека: Завети, кн. 3 - 4

Град: София

Издател:

Година: 1938

Страници: 203

Държател: Лична библиотека на Петко Росен

Забележка: Книгата е надписана от един от синовете на Петко Росен

Спомени и размисли

Заглавие: Спомени и размисли

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1963

Страници: 231

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

През гори зелени

Заглавие: През гори зелени

Подзаглавни данни: Очерци и разкази

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1982

Страници: 519

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Томът е озаглавен според наслова на последния, останал непубликуван, сборник и е първо издание на текстове на Петко Росен след 9 септември 1944. Съдържа както части от четирите му печатани приживе книги, така и от ръкописите му.