Пощенска картичка от Петко Росен до Младен Исаев.  Бургас, 14 март 1942 г.

Име/заглавие: Пощенска картичка от Петко Росен до Младен Исаев. Бургас, 14 март 1942 г.

Номер на фонда:

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: a2567/88

Част от:

Фонд/фондообразувател:

Държател: Национален литературен музей

Забележка:

Писмо от Елин Пелин, 20.02.1922 г.

Име/заглавие: Писмо от Елин Пелин, 20.02.1922 г.

Номер на фонда: Ф825к

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а.е.12

Част от:

Фонд/фондообразувател: Росен, Петко Чорбаджиев

Държател: Държавен архив - Бургас

Забележка:

Пощенска картичка от Петко Росен до Младен Исаев.  Бургас, 15 април 1943 г.

Име/заглавие: Пощенска картичка от Петко Росен до Младен Исаев. Бургас, 15 април 1943 г.

Номер на фонда:

Опис:

Арх.ед./Инв.№: а2568/88

Част от:

Фонд/фондообразувател: Петко Росен

Държател: Национален литературен музей

Забележка:

Писмо на Владимир Василев

Име/заглавие: Писмо на Владимир Василев

Номер на фонда: Ф825к

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а.е.136, л.1

Част от:

Фонд/фондообразувател: Росен, Петко Чорбаджиев

Държател: Държавен архив - Бургас

Забележка:

Картичка от Людмил Стоянов

Име/заглавие: Картичка от Людмил Стоянов

Номер на фонда: Ф825к

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а.е.156, л.1

Част от:

Фонд/фондообразувател: Росен, Петко Чорбаджиев

Държател: Държавен архив - Бургас

Забележка:

Писмо на Димитър Шишманов до Петко Росен, 26 март 1942 г., София

Име/заглавие: Писмо на Димитър Шишманов до Петко Росен, 26 март 1942 г., София

Номер на фонда: Личен архив

Опис:

Арх.ед./Инв.№:

Част от: Личен архив

Фонд/фондообразувател:

Държател: Личен архив

Забележка: Копието е предоставено от внука на Петко Росен, инж. Петко Чорбаджиев