Име/заглавие: "От Дунав до Бяло море. Видено и преживяно", подарена с автограф, 16.06.1927 г.

Номер на фонда:

Опис:

Арх.ед./Инв.№: сб. "Книги"

Част от: Библиотека Стилиян Чилингиров

Фонд/фондообразувател:

Държател: Национален литературен музей

Забележка:

Бяло море

Име на изданието: Слово

Година:

Номер:

Град на издаване: София

Страници от-до:

Държател: Личен архив

Забележка: Копието е предоставено от внука на Петко Росен, инж. Петко Чорбаджиев

Фейлетон

Име/заглавие: Фейлетон "Сурва, сурва, година!", посветен на Петко Росен

Номер на фонда:

Опис:

Арх.ед./Инв.№:

Част от: Личен архив

Фонд/фондообразувател:

Държател: Личен архив

Забележка: Копието е предоставено от внука на Петко Росен, инж. Петко Чорбаджиев

Име/заглавие: "От Дунав до Бяло море", подарена на Димитър Шишманов с автограф от Петко Росен, 12 май 1943 г., София

Номер на фонда: Личен архив

Опис:

Арх.ед./Инв.№:

Част от: Личен архив

Фонд/фондообразувател:

Държател: Личен архив

Забележка: Копието е предоставено от внука на Петко Росен, инж. Петко Чорбаджиев