Изложбата на Райко Алексиев

Име на изданието: Огнище

Година: Год.III, 1921

Номер: 1

Град на издаване: София

Страници от-до: 103 - 104

Държател: Централна библиотека на БАН

Забележка:

Литературни вести – 1923 г.

Име на изданието: Хиперион

Година: Год. III, 1924

Номер: 3

Град на издаване: София

Страници от-до: 118 - 119

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Димо Сяров. „Камбаните на св. Климент“ : [Рец.]

Име на изданието: Българска реч

Година: Год. ІV, 1929–30

Номер: 7

Град на издаване: София

Страници от-до: 255

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Георги Томалевски: „Псалми за живия Бог“[Рец.]

Име на изданието: Философски преглед

Година: Год. І, 1929

Номер: 6

Град на издаване: София

Страници от-до: 580 - 582

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Исторически романи : [Отзив за романа „Последният хан“ от Пенчо Марчевски]

Име на изданието:

Година:

Номер:

Град на издаване:

Страници от-до:

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: