Исторически романи : [Отзив за романа „Последният хан“ от Пенчо Марчевски]