Петко Росен

Петко Росен

Роден: Ковчас, Лозенградско, 15. 10. 1880

Починал: Бургас, 30. 04. 1944

Речник

Книги


Патриотическата песен на Освобождението ни : Реч. – [София], [1908]. – 36 с.
Отпеч. от в. Илинден. [Г. 1].

От Дунав до Бяло море : Видено и преживяно. – София : Печ. Художник, 1927. – 171 с.
2. попр. и доп. изд. 1943.

На Енювден : Литературни сенки и силуети. – София : Хемус, 1928. – 159 с.

Между народа : Видено и чуто. – София : Хемус, 1933. – 159 с.

В поле широко : Видено и преживяно. – София : Завети, 1938. – 212 с.

Спомени и размисли. – София : Бълг. писател, 1963. – 232 с. : 1 л. портр.

През гори зелени : Разкази, очерци, статии. – София : Бълг. писател, 1982. – 535 с.

Съчинения : В 10 тома. – Бургас: Божич, 2011–2013.
Т. 1. Сурвакници : литературна критика 1923 – 1943 г. 2011. – 336 с. : с факс., портр.
Т. 2. На Еньовден : литературни сенки и силуети. 2011. – 224 с. : с портр.
Т. 3. От Дунав до Бяло морe : Видено и преживяно. 2011. – 282 с. : с портр.
Т. 4. В поле широко : Видено и преживено. 2011. – 216 с.
Т. 5. Между народа : Видено и чуто. 2012. – 194 с. : портр.
Т. 6. През гори зелени. 2012. – 266 с. : с портр., факс.
Т. 7. Литературни етюди. 2012. – 338 с. : с портр., факс.
Т. 8. Литературни портрети. 2012. – 244 с. : с портр.
Т. 9. Очерци и пътеписи. 2013. – 508 с. : с портр.
Т. 10. Дневници, спомени, писма. 2013. – 512 с. : с ил., факс

Публикации в периодичния печат и в литературни сборници

Г. Стаматов и неговият критик : [Лит. бележки]. // Демократически преглед, Год. II, № 15, 1904, с. 344–348.

Нов талант и критическо недомислие : (Бегли полемически бележки). // Демократически преглед, Год. II, № 19, 1904, с. 441–445.

От близу и далеч : [Театрална хроника]. // Демократически преглед, Год. II, № 20, 1904, с. 476–479.

Съвременността в литературата ни : (А. Страшимиров и новата му повест „На кръстопът“. // Демократически преглед, Год. II, № 12, 1904, с. 273–276.

В Париж, скици от А. Карима : [Отзив]. // Демократически преглед, Год. III, № 7, 1905, с. 167.

„Дамата с камата“ от Артур Шницлер : [Отзив]. // Демократически преглед, Год. III, № 11, 1905, с. 264.

„Добри П. Войников в развоя на нашата драма“, от А. Гечев : [Отзив]. // Демократически преглед, Год. III, № 11, 1905, с. 264–265.

Едно обяснение. // Демократически преглед, Год. III, № 11, 1905, с. 265.

Елин Пелин : Литературен профил. // Просвета, Год. IV, 1905, № 5, с. 222–226.

Избрани очерки и разкази, от Г. П. Стаматов : [Отзив]. // Демократически преглед, Год. III, № 7, 1905, с. 166–167.

„Красный смех“ от Л. Андреев : [Отзив]. // Демократически преглед, Год. III, № 11, 1905, с. 264.

Мински, Н. Максим Горки и неговите „Дачници“ : [Превод]. // Демократически преглед, Год. III, № 8, 1905, с. 180–183.
Съдържа и: Бележка от преводача.

Мисъл, кн. II : (Екатерина Ненчева-Валерина) : [Отзив]. // Демократически преглед, Год. III, № 7, 1905, с. 167.

„Нови дни“, стихосбирка от Хр. Венковски : [Рец.]. // Мисъл, Год. ХV, 1905, № 5, с. 304.

Новият репертуар на Народния театър : Лит. и театрални бележки. // Демократически преглед, Год. III, № 3–4, 1905, с. 76–81.

Пенчо-Славейковият Микел Анджело : (Естетично и нравствено миросъзерцание). // Мисъл, Год. ХV, 1905, № 5, с. 256–257.

Преводи и преводачи : [Статия]. // Демократически преглед, Год. III, № 10, 1905, с. 232–235.

„Тома Гордеев“, роман от Максим Горки. Прев. Д. Подвързачов : [Отзив]. // Демократически преглед, Год. III, № 11, 1905, с. 265.

Ц. Церковски – полски песни : [Рец.] // Просвета, Год. IV, 1905, № 6–7, с. 317–324.

Писмо ат Анхиало [Впечатления от противогръцките събития]. // Вечерна поща, Год. VII, № 1780, 1906, с. 1.

Концерта на г. Михаилов – Стоян и др. в Бургас. // Пряпорец, Год. Х, № 89, 1907, с. 2.
Също и в: Бургаски глас, Год. II, № 21, 4 авг. 1907, с. 2.

Литературни бележки : [Отзиви за Михаил Кремен]. // Женски глас, Год. VIII, № 12, 1907, с. 2.

Моите симпатии (Литературата ни през 1906 г.). // Демократически преглед, Год. V, № 3, 1907, с. 312–323.

„Сън за щастие“ : [Рец.]. // Демократически преглед, Год. V, № 1, 1907, с. 112–121.

Трагизмът на безверието : [Рец. за „Безсъници“ на Яворов]. // Преглед, Год. I, 1907, № 8, с. 413–421.

В самотията на сърдцето : [Стихове]. // Женски глас, Год. IХ, № 1, 1908, с. 8.

Драми от Леонардич : [Отзиви]. // Женски глас, Год. IХ, № 2, 1908, с. 62.

Един от забравените : (Коледен сюрприз). // Пряпорец, Год. ХI, № 148, 1908, с. 2–3.

Патриотическата песен по Освобождението ни : [Очерк]. // Илинден, Год. I, № 11, 1908, с. 1.

Резигнации : [Стихове]. // Женски глас, Год. IХ, № 2, 1908, с. 40.

Тишина ; Терцини ; Из Пушкина : [Стихове]. // Женски глас, Год. IХ, № 8, 1908, с. 238.

Апология на бита : (Идилиите на Петко Тодоров). // Българска сбирка, ХVI, 1909, № 3, с. 169–177.

Беласица. // Пряпорец, Год. ХVIII, № 236, 1916, с. 1.

Константин Тинтеров : (Вместо некролог). // Пряпорец, Год. ХVIII, 1916, № 258, 1916, с. 1.

Над Порой. // Пряпорец, Год. ХVIII, № 240, 1916, с. 1.

От Беласица. // Пряпорец, Год. ХVIII, № 202, 1916, с. 1.

В града на възкръсналите : [Разказ]. // Пряпорец, Год. ХIХ, № 15, 1917, с. 1.

„Опознай ме, за да ме възлюбиш“. // Пряпорец, Год. ХIХ, № 5, 1917, с. 1.

От Бабуна. // Пряпорец, Год. ХIХ, № 172, 1917, с. 2.

Анонимно писмо до Л. Стоянов. // Пряпорец, Год. ХХ, № 142, 1918, с. 2.

„Бели облаци“ : Поеми в проза от Б. х. Бонев : [Рец.]. // Огнище, Год. I, 1919, № 4, с. 210–213.

В долината на скръбта : [Очерк]. // Свободна дума, Год. I, 1919, № 10, с. 11.

„Депутатът Стоянов“ : Повест от Д. Шишманов : [Рец.]. // Огнище, Год. I, 1919, № 4, с. 213–217.

За правата на жените : [Статия]. // Слънце, Год. I, 1919, № 4, с. 122–124.

Кирил Христов: Писатели и критици : (По повод предизвиканите от П. Росен литературни разправии). // Зора, Год. I, 1919, № 99, с. 1; № 100, с. 1.

Кому принадлежи Ботев : [Статия]. // Зора, Год. I, № 14, 1919, с. 1–2.

Литературата в периодичния печат : [Лит. преглед]. // Зора, Год. I, 1919, № 126, с. 1 ; № 131, с. 1.

Литературен ситнеж : [Рец.]. // Обществена обнова, Год. I, 1919–1920, № 10, с. 550–552.

Макри. // Съвременна илюстрация, Год. IV, 1919, № 12, с. 4–5.

„Мъничък свят“ : Повест от Г. Райчев : [Рец.]. // Огнище, Год. I, 1919, № 5, с. 244–248.

Н. Лилиев. „Птици в нощта“ : [Рец.]. // Слънце, Год. I, 1919, № 2, с. 44–47.

По Струма : [Разказ]. // Огнище, Год. I, 1919, № 9–10, с. 403–406.

„Стъпки по снега“ : Стихове от Н. А. Венетов : [Рец.]. // Огнище, Год. I, 1919, № 5, с. 248–249.

Условията и българският писател. // Зора, Год. I, 1919, № 73, с. 1; № 75, с. 1.

Харман : [Лит. характеристики]. // Зора, Год. I, № 186, 1919, с. 1.

Господи помилуй! : [Разказ]. // Иван Вазов : 1870-1920 : Юбилеен сборник / Под ред. на Хр. Цанков. – София, 1920, с. 141–143.

Иван Вазов : [Статия]. // Зора, Год. II, 1920, № 480, с. 1.

Литературен ситнеж. // Обществена обнова, Год. I, 1920, № 10, с. 550.

На Енювден : Сенки и силуети. // Зора, Год. II, № 322, 1920, с. 1.

Самотни часове : [За творчеството на Димо Сяров]. // Зора, Год. II, № 489, 1920, с. 1.

В Странджа : [Разказ]. // Златорог, Год. II, 1921, № 3, с. 134–140.

В тихи съзерцания ; Ангелът на мира ; Презренска изгнаница : [Лит. бележки]. // Възхвала : Сборник в чест на Стефан Бобчев 1871–1921 / Под ред. на Хр. Цанков. – София, 1921, с. 82–84.

Гибел : [Разказ]. // Възраждане, Год. Х, 1921, № 2, с. 38–39.

Песни за родината : [Статия]. // Пряпорец, Год. ХХIII, № 267, 1921, с. 2.
Също и в: Народен глас, Год. ХV, № 28, 1922, с. 1.

Христо Досев : [Статия]. // Възраждане, Год. Х, 1921, № 8, с. 241–242.

За преводната литература : [Статия]. // Свободно мнение, Год. IV, 1922, № 14–15, с. 217–218.

Литературни ситнежи. // Демократия, Год. II, 1922, № 12, с. 288–290.

На поклонение. // Пряпорец, Год. ХХIV, № 95, 1922, с. 2.
Също и в: Демократия, Год. II, 1922, № 1, с. 15–18.

По теснолинейката : [Разказ]. // Македония, Год. I, № 4, 1922, с. 51–56.

Поле широко : [Разказ]. // Възраждане, Год. ХI, 1922, № 10, с. 297–298.

През Азот : [Разказ]. // Македония, Год. I, № 8, 1922, с. 31–36.

Самотни часове (Странички из дневника ми). // Хиперион, Год. I, 1922, № 2, с. 130–133.

Сладостни горчивини : [Спомени за Елин Пелин]. // Елин Пелин : Сборник : 2. апр. 1922 / Под ред. на Ал. Балабанов. – София, 1922, с. 51–56.
Също и в: Демократия, Год. II, 1922, № 13, с. 310–311.

Четейки Михайловски : [Статия]. // Родна мисъл, Год. II, 1922, № 45, с. 204–212.

Литературна сурвакница : [Критики]. // Зора, Год. IV, № 1083, 1923, с. 2–3.

На Благовец. // Картинна галерия, Год. ХIV, 1923, № 3–4, с. 34–38.

Род се продължава : [Разказ]. // Хиперион, Год. II, 1923, № 9–10, с. 469–477.
Също и в: Тракия, Год. V, № 206, 1926, с. 2.

В родния град на дядо Вазов : [Статия]. // Седмична зора, Год. I, № 1, 1924, с. 4.

Един от забравените (Коледен сюрприз). // Фар, Год. V, 1924, № 204, с. 6.

Към Юмрук-чал (Излет). // Седмична зора, Год. I, № 2, 1924, с. 3.

Макри : [Пътни бележки]. // Млечен път, Год. I, 1924, № 3–4, с. 71–74.

На поклонение : [Пътни бележки]. // Картинна галерия, Год. ХV, 1924, № 9–10, с. 146–148.

Розовата долина : [Пътепис]. // Картинна галерия, Год. ХV, 1924, № 2, с. 30–32 ; № 5, с. 72–74 ; № 8, с. 120–122.

Тиханка : [Разказ]. // Седмична зора, Год. I, № 24, 1924, с. 2.

Из Розовата долина. // Пролом, Год. III, 1925, № 6, с. 320–323.

Литературата ни вчера и днес : [Статия]. // Хиперион, Год. IV, 1925, № 1–2, с. 64–76; № 3, с. 142–148.

Не уциганявайте : [Разказ]. // Седмична зора, Год. I, № 29, 1925, с. 4.

За Христо Ботев : [Статия]. // Хиперион, Год. V, 1926, № 5–6, с. 264–271.

Кому принадлежи Ботйов : [Статия]. // Знаме, Год. III, № 120, 1 юни 1926, с. 1.

Песни за Родината : [Статия]. // Хиперион, Год. V, 1926, № 1–2, с. 3–9.

Христо Ботйов : На поклонение : [Статия]. // Знаме, Год. III, № 120, 2 юни 1926, с. 1.

В светата Рилска обител. // Слово, Год. VI, № 1617, 31 окт. 1927.

Ирин-Пирин. // Българска реч, Год. II, 1927–1928, № 4–5, с. 120–122.

„Опознай ме, за да ме възлюбиш“ : [Статия]. // Демократическа младеж, Год. I, № 2, 30 ян. 1927, с. 5.
Също и в: Завет, Год. III, № 45, 1929/1930, с. 4 ; Огнище, Год. VIII, 1929, № 2, с. 19–20.

От София до Свиленград : [Пътни бележки]. // Вестник на вестниците, № 89, 1927, с. 2.

Самотни часове : [Статия за Димитър Бояджиев]. // Хиперион, Год. VI, 1927, № 4, с. 137–140.

Тука-там : [Пътни бележки]. // Зора, Год. IХ, № 2438, 1927, с. 2.
Също и в: Български турист, Год. ХХI, 1929, № 2, с. 22.

В Елена. // Слово, № 1866, 30 авг. 1928.
Също и в: Български турист, Год. ХХIII, 1931, № 6, с. 86.

В Пирин : [Очерк]. // Български турист, Год. ХХ, 1928, № 2, с. 18.

В Странджа : [Пътепис]. // Младежка Тракия, Год. I, 1928, № 2, с. 1.
Също и в: Тракия, Год. VIII, 1929, № 333, с. 1 ; Златорог, Год. Х, 1929, № 4, с. 177–184.

Из книгата „На Енювден“. // Знаме, Год. V, № 149, 3 юли 1928, с. 2.

Калофер в миналото : [Отзив за книгата на Н. Начов]. // Знаме, Год. V, № 52, 6 март 1928, с. 1.

Критика и критици : [Статия против Асен Златаров]. // Знаме, Год. V, № 46, 27 февр. 1928, с. 1.

Към Дунава : [Очерк]. // Български турист, Год. ХХ, 1928, № 7, с. 98.

Към Одрин : [Разказ]. // Тракия, Год. VII, 1928, № 292, с. 2.

Отгоре-надолу : [Статия]. // Пастирско дело, Год. VII, № 15, 7 апр. 1928, с. 1–2.
Също и в: Звено, Год. I, 1928, № 4, с. 8–10.

Род се продължава. Другият корен : [Разказ]. // Българска мисъл, Год. II, 1928, № 8, с. 334–347.

Сурва, сурва година (В литературните селения). // Зора, Год. II, № 2560, 1928, с. 2.

Христо Ясенов : [Статия]. // Хиперион, Год. VII, 1928, № 5–6, с. 210–214.

„Албена“ : [Рец.]. // Зора, Год. Х, № 2, 1929, с. 2.

Български писатели. // Слово, № 2038, 28 март 1929.

Бяло море : [Из книгата „От Дунава до Бяло море“]. // Завет, Год. III, № 38, 8 ноем. 1929, с. 2.

В Народния театър : [Статия]. // Лъч, Год. I, № 267, 28 окт. 1929, с. 3.

Димо Кьорчев : В спомените ми. // Българска мисъл, Год. IV, 1924, № 9, с. 665–668.

Из миналото : [Разказ за Каблешков]. // Знаме, Год. VI, № 179, 8 авг. 1929, с. 2.

Книжовна дейност – фейлетони, преводи и речи [на Е. Каравелова]. // Екатерина Каравелова : 1878–1928 : Юбил. сб. – София, 1929, с. 121.

Към края : (Преображенски спомени). // Тракия, Год. VIII, № 337, 1929, с. 1.

Макри : [Из книгата „От Дунава до Бяло море“]. // Завет, Год. III, № 39, 8 ноем. 1929, с. 2.

Миналото на Чепеларе. // Слово, № 2044, 4 апр. 1929.

Млечен път : [Статия]. // Нива, Год. I, 1929, № 28, с. 7.

На поле широко. // Слово, № 2095, 6 юни 1929.

Найчо Цанов : [Статия]. // Радикал, Год. ХХI, № 149,1929, с. 1.

По стъпките на светите грешници : [Очерк]. // Бургаски фар, Год. ХII, № 2122, 1929, с. 2.
Също и в: Слово, № 20477, 14 май 1929.

Хаджи Петър. // Слово, № 2040, 30 март 1929.

В поле широко : Кавказки орел. // Слово, Год. IХ, № 2556, 23 дек. 1930.

В поле широко (Съждение ни в клин, ни в ръкав). // Слово, Год. IХ, № 2457, 25 авг. 1930 ; № 2467, 6 септ. 1930 ; № 2515, 4 ноем. 1930.

В просъница : [Разказ]. // Златорог, Год. ХI, 1930, № 8–9, с. 295–305.

Плиска : [Разказ]. // Родна нива, Год. I, 1930, № 7, с. 251–253.

Сурва, сурва година. // Слово, Год. IХ, № 2274, 13 ян. 1930.

В поле широко: Бели нощи : [Скици]. // Зора, Год. ХII, № 3484, 1931, с. 2.

Камила през иглени уши. // Слово, Год. IХ, № 2627, 23 март 1931.

Моето кръщение : [Спомени]. // Антон Страшимиров : Личност и дело : Юбил. сб. по случай 60 г. от рождението му. – София, 1931, с. 58–61.

Морска душа : [Разказ]. // Българска мисъл, Год. VI (1931), № 6, с. 392–396.

Сурва, сурва година (Низ литературните селения). // Зора, Год. ХII, № 3457, 1931, с. 2.

Творчеството на А. Страшимиров : [Статия]. // Зора, Год. ХII, № 7314, 1931, с. 8.

Битови черти в нашата литература : [Статия]. // Златорог, Год. ХIII, 1932, № 2–3, с. 96–102.

В поле широко: Из спомените на хора преди 50–60 години. // Българска мисъл, Год. VII, 1932, № 4–5, с. 260–267.

В поле широко: Пролетни омаи. // Знаме, Год. IХ, № 96, 30 апр. 1932, с. 2.

И така да е! // Слово, Год. ХI, № 3007, 30 юни 1932.

Из Дели-Ормана. // Слово, Год. ХI, № 3062, 3 септ. 1932.

Из Родопите : (Пътни бележки). // Слово, Год. ХI, № 3076, 20 септ. 1932 ; № 3078, 22 септ. 1932.

Книгата и душата. // Слово, Год. ХI, № 3125, 19 ноем. 1932.

Между народа : Историческа романтика. // Слово, Год. ХI, № 3096, 14 окт. 1932.

Между народа : По море с риболовците. // Слово, Год. ХI, № 3113, 4 ноем. 1932.

Между народа : При каракачаните. // Слово, Год. ХI, № 3037, 5 авг. 1932.

Между народа : При овчарите. // Слово, Год. ХI, № 3033, 4 авг. 1932.

Нашият дневник : Да, ние сме си криви. // Слово, Год. ХI, № 3005, 28 юни 1932.

Нашият дневник : Де е страшното? // Слово, Год. ХI, № 3009, 2 юли 1932.

Нашият дневник : Между народа. // Слово, Год. ХI, № 2998, 18 юни 1932 ; № 3019, 15 юни 1931.

Нашият дневник : Между нас казано... // Слово, Год. ХI, № 3001, 23 юни 1932.

Нашият дневник : По небето. // Слово, Год. ХI, № 3011, 5 юли 1932.

Предчувствие : [Спомен]. // Завет, Год. VI, 1932, № 3, с. 5.

Сурва, сурва година (Низ литературните селения). // Зора, Год. ХIII, № 3760, 1931, с. 6.

Тук-там. // Слово, Год. ХI, № 3087, 4 окт.1932.

В Гърция : [Пътепис]. // Знаме, Год. VII, № 104, 22 май 1933, с. 2.

Право при министъра : (Спомен за П. Каравелов). // Знаме, Год. VII, № 27, 4 февр. 1933, с. 3.

Сурва, сурва година : (Низ литературните селения). // Слово, Год. ХI, № 3172, 14 ян. 1933.

Пак в Странджа : [Разказ]. // Златорог, Год. ХIV, 1933, № 5, с. 228–236.

Чиновници от сръбската легация организират убийства. // Вардар, № 2, 21 ян. 1933, с. 1–2.

Да бъдем на ясно. // Слово, Год. ХIII, № 3703, 29 окт. 1933.

Сурва, сурва година. // Слово, Год. ХIII, № 3764, 14 ян. 1935.

Бегликчиите : [Разказ]. // Златорог, Год. ХIII, 1936, № 4, с. 176–181.

Бургас. Хайдутинът в българския епос : [Сказка]. // Час, Год. III, № 20, 1936/1937, с. 4.

Сливен. Две сказки от Петко Росен – „Хайдутинът в народния епос“ и „Индже войвода – кърджалия и национален герой“ : [Съобщение]. // Час, Год. III, № 31, 1936/1937, с. 4.

Антон Страшимиров : [Статия по повод смъртта му]. // Бургаски фар, Год. ХVIII, № 4807, 1937, с. 2.

Видено и чуто в Елена : [Статия]. // Еленска защита, Год. ХII, № 592–593, 15 авг 1937, с. 5.

Вълчановият мост : [Разказ]. // Златорог, Год. ХIII, 1937, № 7, с. 324–328.

Гостуването на Белградския народен театър. // Бургаски фар, Год. ХVIII, № 4690, 1937, с. 2.

Греховете на дедите : [Статия]. // Бургаски фар, Год. ХVIII, № 4536, 1937, с. 2.

Един заслужил деец : [Статия за Васил Дечев]. // Бургаски фар, Год. ХVIII, № 5027, 1937, с. 2.

Заплакала е гората : [Статия]. // Мир, Год. ХLIII, № 11022, 1937, с. 1.

Какво става в Москва : [Статия]. // Бургаски фар, Год. ХVIII, № 4542, 1937, с. 2.

Нееленчани за Елена : [Очерк]. // Еленски сборник: Кн. 2. – София, 1938.

П. Ю. Тодоров : [Статия]. // Мир, Год. ХLIII, № 10970, 1937, с. 1.
Също и в: Бургаски фар, Год. ХVIII, № 4554, 1937, с. 2 ; Слово, Год. ХIХ, № 5641, 1 май 1941.

Паметник на мисълта : [Статия]. // Бургаски фар, Год. ХVIII, № 4646, 1937, с. 2.

Писмо до щабскапитан Копейкин. // Бургаски фар, Год. ХVIII, № 4587, 1937, с. 2.

Сурва, сурва година. // Слово, Год. ХIV, № 4360, 13 ян. 1937 ; № 4361, 14 ян. 1937.

Цочо Шкаратов Кадетлийски : Стихотворение. // Ученически устрем, Год. VI, 1937, № 1, с. 4.

Български исторически романи : [Рец.]. // Литературен глас, Год. ХI, № 405, 1938, с. 4.

В Странджа : [Очерк]. // Бургаски фар, Год. ХVIII, 1938, № 4854, с. 2.

Дядо Вазов в Бургас : Странички от дневника ми. // Вечерна бургаска поща, Год. Х, № 2960, 1938, с. 2.

Какво става в Чехославия : [Статия]. // Бургаски фар, Год. ХVIII, № 4972, 1938, с. 2.

Помен : [За Иван Вазов]. // Вечерна бургаска поща, Год. Х, № 3025, 1938, с. 2.

Проф. Иван Шишманов : [Статия]. // Вечерна бургаска поща, Год. Х, № 2948, 1938, с. 2.

С комитите. // Завет, Год. ХVI, № 668–670, 1938, с. 4–6.

Сурва, сурва година! : (Фейлетонен литературен преглед). // Слово, Год. ХVI, № 4660, 15 ян. 1938.

А нека бъде кюрдомания. // Вечерна бургаска поща, Год. ХI, № 3156, 1939, с. 2.

Бяло море : [Очерк]. // Бургаски фар, Год. ХIХ, № 5233, 1939, с. 2.

В Панагюрище. // Мир, Год. XLV, № 11722, 1939, с. 3.
Също и в: Оборище, Год. VII, № 277, 1940, с. 2.

В плен : Из спомените на баща ми. // Златорог, Год. ХХ, 1939, № 5, с. 234–239.

Възпоменателен сборник : [Отзиви за „Изпълнен отечествен дълг“ – сборник за падналите за отечеството евреи]. // Бургаски фар, Год. ХIХ, № 5874, 1939, с. 2.

За свещените книги : [Лит. бележки]. // Вечерна бургаска поща, Год. ХI, № 3179, 1939, с. 2.

Из зелениката. // Мир, Год.XLV, № 11658, 1939, с. 2–3.
Също и в: Завет, Год. ХVII, № 683–684, 1939, с. 7–9.

Книгата и душата : [Статия]. // Бургаски фар, Год. ХIХ, № 5033, 1939, с. 2.

Н. В. Ракитин : [Възпоменание по случай 5 г. от смъртта му]. // Бургаски фар, Год. ХIХ, № 5233, 1939, с. 2.

Николай Ракитин. // Бургаски фар, Год. ХIХ, № 5191, 1939, с. 2.

Славянският юмрук и нашата монголомания : [Статия]. // Вечерна бургаска поща, Год. ХI, № 3144, 1939, с. 2.

Един спомен по случай юбилея на Т. Г. Влайков. // Бургаски фар, Год. ХХ, № 5485, 1940, с. 2.

На Св. Спас : [Пътепис]. // Слово, Год. ХVIII, № 4957, 12 юни 1940.
Също и в: Тракиец, Год. ХVIII, № 735, 1940, с. 2.

Никола Начов : [Помен]. // Слово, Год. ХIХ, № 5501, 11 ноем. 1940.

Петко Росен за Индже войвода : (Из „В поле широко“). // Бургаски фар, Год. ХХ, № 5452, 1940, с. 2.

По Струма : [Пътеписни бележки]. // България : Худож. лит. сборник / Под ред. на Ал. Григоров. – София, 1940.

С А. Страшимиров на Осман баир : [Спомен]. // Български турист, год. ХХХII, 1940, № 6, с. 179.

Сурва, сурва година! : (Фейлетонен литературен преглед). // Слово, Год. ХVIII, № 5254, 13 ян. 1940 ; № 5255, 15 ян. 1940 ; № 5256, 16 ян. 1940.

Фейлетони и фейлетонисти : [Статия]. // Мир, Год.XLVI, № 11956, 1940, с. 3.

Читалища и библиотеки : [Статия.]. // Читалище, Год. ХIХ, 1940, № 1–2, с. 11–13.

Из Добруджа. // Слово, Год. ХIХ, № 5719, 7 авг. 1941.

Книгата и душата. // Слово, Год. ХIХ, № 5641, 1 май 1941.

Лесът на Пирин : [Пътепис]. // Горска христоматия / Състав. Йордан Стубел. – София, 1941, с. 106–108.

На повратки след Сурваки. // Слово, Год. ХIХ, № 5565, 28 ян. 1941.

Панагюрци – донски казаци : [Очерк]. // Оборище, Год. IХ, № 296, 1941, с. 2.

Поглед през миналото. // Слово, Год. ХIХ, № 5674, 13 юни 1941.

Преценки и лукавщини. // Слово, Год. ХIХ, № 5610, 24 март 1941.

Сурва, сурва година! : (Фейлетонен литературен преглед). // Слово, Год. ХVIII, № 5353, 14 ян. 1940.

Балчо Нейков и неговите записки : [Статия]. // Просвета, Год. VII, 1942, № 6, с. 334–340.

За литературната критика. // Правда, Год. ХХV, № 4058, 1942, с. 3.

Кооперативното дело и нашата общественост. // Вечерна бургаска поща, Год. ХIV, № 3144, 1939, с. 2.

Нови задачи. // Слово, Год. ХIХ, № 6101, 17 ноем. 1942.

Плевене. // Слово, Год. ХХI, № 5956, 29 май 1942.

Равна-неравна Добруджа : Разказ. // Златорог, Год. ХХIII, 1942, № 4, с. 166–173.

Салих ага. // Правда, Год. ХХV, № 1018, 1942, с. 4.

Славослов на безсмъртното : (Вместо сурвакница). // Слово, Год. ХХI, № 5849, 14 ян. 1942.

Дунаве, бели Дунаве : [Очерк]. // Бургаски фар, Год. ХХV, № 6576, 1943, с. 2.

И аз бях в Македония : [Очерк]. // Бургаски фар, Год. ХХV, № 6477, 1943, с. 2.
Също и в: Слово, Год. ХХII, № 6277, 26 юли 1943.

И аз бях в Македония през Ниш : [Очерк]. // Бургаски фар, Год. ХХV, № 6477, 1943, с. 2.

Из Момчиловото царство. // Родопа, Год. ХХII, 1943, № 6, с. 4.

На повратки в редакцията. // Слово, Год. ХХI, № 6159, 29 ян. 1943.

Паметник на мисълта. // Слово, Год. ХХII, № 6242, 14 май 1943.

По Дунава : [Разказ]. // Вечерна бургаска поща, Год. ХIV, № 4415–4417, 1943, с. 2.

Спомен за Т. Г. Влайков : Моята първа стъпка на литературното поприще : Спомен. // Бургаски фар, Год. ХХV, № 6424, 1940, с. 2.

Сурва, сурва година! : (Низ литературните селения). // Слово, Год. ХХII, № 6146, 13 ян. 1943.

Бяло море. // Вечерна бургаска поща, Год. ХIV, № 4415–4417, 1943, с. 2.

Сурва, сурва година! : (Из жизненото пространство на книжовниците). // Слово, Год. ХХII, № 6450, 2 ян. 1944.

Поет и в белетристиката. // Елин Пелин в българската критика / Състав. и ред. Петър Пондев. – София, 1977, с. 108–112.

[Спомени за Людмил Стоянов]. // Людмил Стоянов, Чудомир, Ламар в спомените на съвременниците си / Под ред. на Иван Сестримски и др. – София, 1981, с. 21–23.

[Спомени за Иван Шишманов]. // Иван Д. Шишманов, д-р К. Кръстев, Боян Пенев в спомените на съвременниците си / Под ред. на Георги Димов и др. – София, 1983, с. 163–165.

Из дневника на писателя от 1942–1943 г. // Земя, № 82, 29 апр. 2004, прил.

Преводи

Максимов, Г. Моето социално верую / Прев. Ге [Петко Росен]. 1933.