Писмо от Драго Попов

Име/заглавие: Писмо от Драго Попов

Номер на фонда: 18

Опис:

Арх.ед./Инв.№:

Част от: Личен фонд № 18 "Малчо Николов". Фондът е в процес на обработка.

Фонд/фондообразувател: Малчо Николов

Държател: Университетски архив на Нов български университет

Забележка: Кореспонденцията се експонира за първи път в интернет.

Писмо от Иван Бунин

Име/заглавие: Писмо от Иван Бунин

Номер на фонда: 18

Опис:

Арх.ед./Инв.№:

Част от: Личен фонд № 18 "Малчо Николов". Фондът е в процес на обработка.

Фонд/фондообразувател: Малчо Николов

Държател: Университетски архив на Нов български университет

Забележка: Кореспонденцията се експонира за първи път в интернет.

Писмо от Цвети Иванов

Име/заглавие: Писмо от Цвети Иванов

Номер на фонда: 18

Опис:

Арх.ед./Инв.№:

Част от: Личен фонд № 18 "Малчо Николов". Фондът е в процес на обработка.

Фонд/фондообразувател: Малчо Иванов

Държател: Университетски архив на Нов български университет

Забележка: Кореспонденцията се експонира за първи път в интернет.

Писмо от Владимир Василев

Име/заглавие: Писмо от Владимир Василев

Номер на фонда: 18

Опис:

Арх.ед./Инв.№:

Част от: Личен фонд № 18 "Малчо Николов". Фондът е в процес на обработка.

Фонд/фондообразувател: Малчо Николов

Държател: Университетски архив на Нов български университет

Забележка: Кореспонденцията се експонира за първи път в интернет.

Писма на Малчо Николов до Христо Герчев, 1958 - 1965

Име/заглавие: Писма на Малчо Николов до Христо Герчев, 1958 - 1965

Номер на фонда:

Опис:

Арх.ед./Инв.№: а.е.831/80

Част от:

Фонд/фондообразувател: Малчо Николов

Държател: Национален литературен музей

Забележка: Писмата са 14 бр.