Новалис – една легенда

Име на изданието: Огнище

Година: Год. І, 1919

Номер: 9 - 10

Град на издаване: София

Страници от-до: 407 - 408

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Есе за човешкото равенство

Име на изданието: Българска мисъл

Година: Год. ХІ, 1936

Номер: 6

Град на издаване: София

Страници от-до: 363 - 365

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: