Канонът в драмата. Цветан Минков и неговата „История на българската драма“

Автор: Мариета Иванова-Гиргинова, Институт за литература - Българска академия на науките

Заглавие: Канонът в драмата. Цветан Минков и неговата „История на българската драма“

Забележка: Текстът е написан по повод 120-годишнината от рождението на Цветан Минков и представен на конференцията "Полюси на критическата съдба", първа част, състояла се на 24.11.2011 г.в НБКМ

ИВАН ГРОЗЕВ И ЦВЕТАН МИНКОВ:  ИНТЕРПРЕТАЦИИ И КОНТЕКСТУАЛИЗАЦИИ  НА МИСТИЧНОТО В БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА

Автор: Елена Азманова, Югозападен университет "Неофит Рилски"

Заглавие: Иван Грозев и Цветан Минков: интерпретации и контекстуализации на мистичното в българската литература

Забележка: Статията представя части от книгата „Иван Грозев в българската литература. Социални, политически, исторически и религиозно-мистични контексти, полемики и диалози“ (Азманова-Рударска 2018) и бе представена на научната конференция „Интерпретации и контекстуализации в българската литературна критика“ - първа част, 17 - 18 октомври 2019 г.

Първи стъпки към написване история на българската литература

Име на изданието: Известия на Института за българска литература

Година: 1957

Номер: 5

Град на издаване: София

Страници от-до: 537 - 551

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Автор Георги Димов