Анализ на „Войвода“ от Л. Каравелов

Име на изданието: Българска реч

Година: Год. I, 1927–1928

Номер: 8 - 9

Град на издаване: София

Страници от-до: 281 - 284

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

„Борба“ от Хр. Ботев : (Опит за цялостен разбор)

Име на изданието: Език и литература

Година: Год. V, 1949

Номер: 2

Град на издаване: София

Страници от-до: 95 - 104

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Вазовата ода „Опълченците на Шипка“ : Лит. разбор

Име на изданието: Език и литература

Година: Год. ХIII, 1959

Номер: 1

Град на издаване: София

Страници от-до: 39 - 45

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

„Иде ли?“ от Ив. Вазов : Разбор

Име на изданието: Българска реч

Година: Год. I, 1927 - 1928

Номер: 4 - 5

Град на издаване: София

Страници от-до: 123 - 125

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Немили-недраги : [Лит. разбор]

Име на изданието: Език и литература

Година: Год. V, 1950

Номер: 1

Град на издаване: София

Страници от-до: 51 - 59

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

„Паисий“ от Иван Вазов : Разбор

Име на изданието: Българска реч

Година: Год. I, 1927 - 1928

Номер: 3

Град на издаване: София

Страници от-до: 95 - 99

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: