Българска литература (Част II. Исторически очерк на новата българска литература от Паисия до днес.  Съставил Б. Ангелов, София, 1924) : [Статия]

Име на изданието: Листопад

Година: Год. VI, 1925

Номер: 8 - 10

Град на издаване: София

Страници от-до: 235 - 245

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Димитър Шишманов : Неговите разкази и повести : Статия

Име на изданието: Демократически преглед

Година: Год. ХIV, 1921

Номер: 4 - 5

Град на издаване: София

Страници от-до: 359 - 374

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Художникът и човекът : Статия

Име на изданието: Огнище

Година: Год. III, 1921

Номер: 7 - 8

Град на издаване: София

Страници от-до: 174 - 179

Държател: Централна библиотека на БАН

Забележка:

Разказвачът Вазов

Име на изданието: Българска мисъл

Година: Год. ІХ, 1934

Номер: 7 - 8

Град на издаване: София

Страници от-до: 513 - 516

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Спомените на Т. Г. Влайков

Име на изданието: Българска мисъл

Година: Год. ІХ, 1934

Номер: 10

Град на издаване: София

Страници от-до: 615 - 617

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Белетристиката ни след войната : [Статия]

Автор: Лит.-худож. сборник

Заглавие: Жътва

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Книгоиздателство Слънце

Година: 1919

Страници: 76 - 77

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Под ред. на В. Добринов ; Ил. Дечо Узунов, Сирак Скитник и др.