Любен Каравелов. Живот и творчество. С подпис на Вл. Русалиев, 1950 г.

Име/заглавие: Любен Каравелов. Живот и творчество. С подпис на Вл. Русалиев

Номер на фонда: Архив Владимир Русалиев

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: 1516

Част от:

Фонд/фондообразувател: Архив Владимир Русалиев

Държател: Национален литературен музей

Забележка:

Стоян Михайловски. Живот и творчество. С подпис на Вл. Русалиев, 1950 г.

Име/заглавие: Стоян Михайловски. Живот и творчество. С подпис на Вл. Русалиев, 1950 г.

Номер на фонда: Архив Владимир Русалиев

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: 1523

Част от:

Фонд/фондообразувател: Архив Владимир Русалиев

Държател: Национален литературен музей

Забележка:

Раковски. Биографичен роман. Книга първа. С подпис на Вл. Русалиев

Име/заглавие: Раковски. Биографичен роман. Книга първа. С подпис на Вл. Русалиев

Номер на фонда: Архив Владимир Русалиев

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: 1634

Част от:

Фонд/фондообразувател: Архив Владимир Русалиев

Държател: Национален литературен музей

Забележка:

Име/заглавие: "Боян Магесникът", подарена с автограф, 11.06.1930 г.

Номер на фонда:

Опис:

Арх.ед./Инв.№: сб. "Книги"

Част от: Библиотека Стилиян Чилингиров

Фонд/фондообразувател:

Държател: Национален литературен музей

Забележка:

Име/заглавие: "Живи слънца", подарена с автограф, 4.09.1930 г.

Номер на фонда:

Опис:

Арх.ед./Инв.№: сб. "Книги"

Част от: Библиотека Стилиян Чилингиров

Фонд/фондообразувател:

Държател: Национален литературен музей

Забележка:

Име/заглавие: "Раковски. Биографичен роман", подарена с автограф, 25.12.1931 г.

Номер на фонда:

Опис:

Арх.ед./Инв.№: сб. "Книги"

Част от: Библиотека Стилиян Чилингиров

Фонд/фондообразувател:

Държател: Национален литературен музей

Забележка: