Пълен конспект по теория и история на поезията; с оглед на Българската поезия: Помагало за зрелостен изпит и за самообразование

Заглавие: Пълен конспект по теория и история на поезията; с оглед на Българската поезия: Помагало за зрелостен изпит и за самообразование

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека: Библиотека Учебни помагала; 3

Град: Лом

Издател: Зора

Година: 1927

Страници: 203

Държател: Институт за литература

Забележка: В съавторство с Еню Николов, - 2. прераб. изд.

Конспект по старобългарска литература

Заглавие: Конспект по старобългарска литература

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека: Библиотека "Книга"; Кн. 2

Град: Лом

Издател: Зора

Година: 1925

Страници: 98

Държател: Институт за литература

Забележка:

Конспект по старобългарска литература

Заглавие: Конспект по старобългарска литература

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека: Библиотека "Ментор"; Кн. 2

Град: Лом

Издател: Петър Славик

Година: 1927

Страници: 120

Държател: Институт за литература

Забележка: Преработено издание

Български език и литература за VII клас на гимназиите

Заглавие: Български език и литература за VII клас на гимназиите

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Държавно издателство при Министерството на народното просвещение

Година: 1946

Страници: 278

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: В съавторство с Малчо Николов, Емил Георгиев и Георги Цанев

Учебник по литература : За VIII кл. на общообраз. у-ща

Заглавие: Учебник по литература : За VIII кл. на общообраз. у-ща

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Народна просвета

Година: 1955

Страници: 240

Държател: Институт за литература

Забележка: 4. изд.

Насоки за литературен разбор

Заглавие: Насоки за литературен разбор

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека: Библиотека "Литературни разбори"

Град: София

Издател: Книгоиздателство "Факел"

Година: 1940

Страници: 176

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Второ допълнено издание. Уредници на библиотеката са Еню Николов и Цветан Минков.