Елин Пелин : Предговор

Автор: Елин Пелин

Заглавие: Събрани съчинения : Т. 1–5

Подзаглавни данни: Т. 1. Летен ден : Разкази

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Бълг. писател

Година: 1948

Страници: V–ХХХVIII

Държател: Централна библиотека на БАН

Забележка:

Михалаки Георгиев : [Предговор]

Автор: Георгиев, Михалаки

Заглавие: Избрани разкази

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1952

Страници: 5 - 39

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Предговор

Автор: Величков, Константин

Заглавие: В тъмница

Подзаглавни данни: Спомени

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Ив. Г. Игнатов и синове

Година: 1928

Страници: 3 - 6

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Предговор

Автор: Сборник

Заглавие: Българско народно творчество : В 12 тома

Подзаглавни данни: Т. 12. Пословици, поговорки, гатанки

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Български писател

Година: 1963

Страници: 5 - 59

Държател: Централна библиотека на БАН

Забележка: Отбрал и ред. Цветан Минков

Предговор

Автор: Влайков, Тодор Г.

Заглавие: Вестовой

Подзаглавни данни: Повест

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Игнатов АД

Година: 1940

Страници: 3 - 6

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Предговор

Автор: Влайков, Тодор Г.

Заглавие: Леля Гена

Подзаглавни данни: Повест

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Игнатов АД

Година: 1938

Страници: 3 - 7

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: