Софроний Врачански

Заглавие: Софроний Врачански

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека: Библиотека "Български исторически романи" ; Г. VI, № 7

Град: София

Издател: Древна България

Година: 1936

Страници: 156

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Три пори: Роман: 1-2

Заглавие: Три пори: Роман: 1-2

Подзаглавни данни: I. Паланка

Серия/Библиотека: Библиотека "Български исторически романи" ; Г. X, N 3, Г. XI, № 7 и 8

Град: София

Издател: Древна България

Година: [1941-1943]

Страници: 80

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Срещата в Котел

Заглавие: Срещата в Котел [между Паисий Хилендарски и Софроний Врачански]

Подзаглавни данни: Разказ

Серия/Библиотека: Малка историческа библиотека ; № 6

Град: София

Издател: Народна младеж

Година: 1963

Страници: 64

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Худож. Петър Кръстев

Онова лудо колело: Разкази

Заглавие: Онова лудо колело

Подзаглавни данни: Разкази

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Народна младеж

Година: 1990

Страници: 128

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Панаирът : Разказ

Име на изданието: Листопад

Година: Год. V, 1923

Номер: 1

Град на издаване: София

Страници от-до: 5 - 11

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Моралист : [Хумор. разказ]

Име на изданието: Маска

Година: 1928

Номер: 3

Град на издаване:

Страници от-до: 2

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: