Н. В. Гогол: Живот и творчество

Заглавие: Н. В. Гогол: Живот и творчество

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека: Библиотека Книга; Кн. 4

Град: Лом

Издател: Зора

Година: 1926

Страници: 64

Държател: Институт за литература

Забележка:

Димчо Дебелянов

Заглавие: Димчо Дебелянов

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека: Библиотека Книга; 5

Град: Лом

Издател: Зора

Година: 1926

Страници: 48

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Живи слънца

Заглавие: Живи слънца

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека: Библиотека "Книга"

Град: София

Издател:

Година: 1926

Страници: 32

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Липсват начални страници

Превратът: Истор. повест

Заглавие: Превратът

Подзаглавни данни: Историческа повест

Серия/Библиотека: Художествена библиотека "Древна България"; Г. III, № 11 - 12

Град: София

Издател: Древна България

Година: 1929

Страници: 63

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Български писатели: Живот, творчество, идеи: Т. 1 - 6

Заглавие: Български писатели : Живот, творчество, идеи

Подзаглавни данни: Т. 4

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Факел

Година: 1929

Страници: 192

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Под ред. на М. Арнаудов. (Илюстрована литературно-историческа библиотека) – III 30 Т. 4: 185, II : с ил. - Съдържа: Ив. Вазов / Цв. Минков . К. Величков / Ст. Попвасилев . Ст. Михайловски / В. Пундев . М. Георгиев / Ал. Филипов . З. Стоянов / Л. Стоянов

Кървава песен

Заглавие: Кървава песен

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека: Малка енциклопедична бибилиотека ; N 68-69

Град: София

Издател: Херман Поле

Година: 1931

Страници: 134

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: