„А. Стамболийски, земеделски апостол“ – романизуван живот от Л. Стоянов

Име на изданието: Училищен преглед

Година: Год. ХХХІ, 1932

Номер: 2

Град на издаване: София

Страници от-до: 376 - 388

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

„Големанов“, комедия от Ст. Костов : [Критика]

Име на изданието: Българска мисъл

Година: Год. III, 1928

Номер: 2

Град на издаване: София

Страници от-до: 159 - 161

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

„Към близкия“ от к. Константинов : Статия

Име на изданието: Демократически преглед

Година: Год. ХV, 1922

Номер:

Град на издаване: София

Страници от-до: 142 - 144

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Морско лято, от Н. В. Ракитин : Рец.

Име на изданието: Листопад

Година: Год. VI, 1925

Номер: 1

Град на издаване: София

Страници от-до: 26 - 27

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

На една струна, от Н. В. Ракитин : [Рец.]

Име на изданието: Листопад

Година: Год. V, 1924

Номер: 3 - 4

Град на издаване: София

Страници от-до: 101 - 103

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Народен театър: Майстори, Цар Феодор, Марионетки и др. : [Критика]

Име на изданието: Българска мисъл

Година: Год. III, 1928

Номер: 1

Град на издаване: София

Страници от-до: 73 - 76

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: