Малчо Николов

Малчо Николов

Роден: Зараево, Поповско, 26.10.1883

Починал: София, 2.03.1965

Речник

Книги

Лириката на Яворова. – София : Придворна печ., 1921. – 39 с.

Кървава песен [От Пенчо Славейков] : Лит. очерк. – София, 1923. – 28 с.

Литературни характеристики от Ботева до Дебелянова. – София : Хемус, 1927 – 4, 140 с.
2. разш. изд. 1930 със загл. Литературни характеристики на българските писатели от П. Р. Славейкова до Д. Дебелянова ; 3. изд. 1934.

Литературни характеристики и паралели : М. Ю. Лермонтов ; Лермонтов у нас ; Пан Тадеуш и Кървава песен ; Ф. Сологуб ; Ив. Бунин ; Н. Гумилев. – София : Хемус, [1928]. – 124 с.

Из съкровищата на нашата поезия : Изтълкувани песни и разкази. – София : Хемус, 1937. – 107 с.

Творческият път на Йордан Йовков. – София : Хемус, 1938. – 92 с.

Иван Вазов : Животопис и оценка на цялото му творческо дело. – София : Хр. Г. Данов, 1939. – 106 с.

Нашата средношколска младеж. – София : Хемус, 1939. – 63 с.

П. Кр. Яворов : Човекът и творчеството. – София : Хемус, 1940. – 150 с.

Пенчо Славейков : Живот, личност и дело. – София : Хемус, 1940. – 144 с.

Христо Ботев : Човекът, поетът и публицистът. – София : Хемус, 1940. – 127 с.

История на българската литература от Петко Славейков до Втората световна война . – София : Хемус, 1941. – 503 с.
2. прераб. изд. 1943; 3. прераб. и доп. изд. 1947.

От Теодор Траянов до Никола Вапцаров : Лит. характеристика. – София : Хемус, 1947. – 314 с.

По върховете на руската литература : [Сборник от статии]. – София : Бълг. писател, 1961. – 208 с.

Житейски и литературни спомени. – София : Бълг. писател, 1962. – 174 с.

Златорожки страници / Състав., ред., предг. Надежда Александрова. – София : НБУ, 2013. – 484 с. – (Нова българистика)

Учебници

Христоматия по български език и литература : За VII кл. на гимназиите / Малчо Николов, Георги Цанев, Емил Георгиев. – София : Държ. изд., 1945. – 430 с.
2. изд. 1947 ; 3. 1948.

Български език и литература : За VII гимн. кл. / Малчо Николов и др. – София : Държ. изд., 1946. – 276 с.
Други авт.: Е. Георгиев, Г. Цанев, Цв. Минков.
2. изд. 1947 ; 3. 1948.

Публикации в периодичния печат и в литературни сборници, части от книги

Войната и нашите писатели [Елин Пелин] : [Статия]. // Пряпорец, Год. ХVIII, № 52, 1916, с. 1.

Войната и нашите писатели [Иван Вазов. „Песни за Македония] : [Статия]. // Пряпорец, Год. ХVIII, № 103, 1916, с. 1.

Разказите на Й. Йовков : [Рец.]. // Пряпорец, Год. ХХ, № 117, 1918, с. 2.

Вместо литературна критика – реклама или ругатни. // Слънце, Год. I, 1919, № 11, с. 379–382.

Песните на Н. Лилиев : [Статия]. // Слънце, Год. I, 1919, № 4, с. 231–234.

Разказите на Н. Райнов : [Рец.]. // Огнище, Год. I, 1919, № 5, с. 250–260 ; № 6, с. 280–290.

Из „Германия“ от Х. Хайне / Прев. от нем. М. Николов. // Листопад, Год. II, 1920, № 11, с. 126–127.

Из „Цветя на злото“ : Стихове от Ш. Бодлер / Прев. от нем. М. Николов. // Листопад, Год. II, 1920, № 12–13, с. 137.

„Бунтовник“ от Д. Шишманов : [Рец.]. // Златорог, Год. I, 1920, № 4, с. 782–789.

Най-хубавият роман на Вазов : [Статия]. // Златорог, Год. I, 1920, № 8, с. 657–675.

Хайне и Славейков : [Статия]. // Златорог, Год. I, 1920, № 6, с. 489–505.

Идилиите на П. Ю. Тодоров : [Крит. очерк]. // Златорог, Год. II, 1921, № 7, с. 389–403.

Лермонтов у нас : [Наши преводи на Лермонтови творения]. // Златорог, Год. II, 1921, № 10, с. 624–642.
Също и в: Училищен преглед, Год. ХХI, 1922, № 4, с. 245–260; № 5–6, с. 418–438; Листопад, Год. I, 1923, № 9–10, с. 251–255.

Последните песни на Дора Габе и Н. Лилиев : [Статия]. // Демократически преглед, Год. ХIV, 1921, № 3, с. 255–264.

Стилни особености в идилиите на Петко Тодоров. // Известия на семинара по славянски филологии, 4, 1921, с. 377–391.

„Кървава песен“ – бит и херои : [Рец.]. // Златорог, Год. III, 1922, № 9, с. 529–536.

Людмил-Стояновите преводи на Лермонтови творения : [Статия]. // Демократически преглед, Год. ХV, 1922, № 1, с. 30–47.

Елин Пелин : [Статия]. // Демократически преглед, Год. ХVI, 1923, № 5, с. 286–297.

„Земя“ – повест от Елин Пелин : [Рец.]. // Златорог, Год. IV, 1923, № 4, с. 246–248.

Бесове и кошмари : Разказите на Г. Райчев : [Рец.]. // Обществена мисъл, Год. V, 1924, № 3, с. 15–23.

В маската на богоборец [Лириката на Т. Траянов] : [Статия]. // Демократически преглед, Год. ХVII, 1924, № 1, с. 206–219.

Вечният скитник : „Ахасфер“ от Н. Лилиев : [Рец.]. // Обществена мисъл, Год. V, 1924, № 4, с. 14–20.

Едно възкресение (Феодор Сологуб) : [Статия]. // Демократически преглед, Год. ХVII, 1924, № 5, с. 378–386.

Как се майсторят още у нас „оригинални“ статии : Плагиатът в сп. „Златорог“. // Епоха, Год. II, № 536, 14 май 1924, с. 1–2.

Литературен спор. // Народ, Год. ХIII, № 101, 1924, с. 2.

Народният живот в поезията на П. Славейков : [Лит. критика]. // Младежки червен кръст, Год. II, 1924, № 9–10, с. 141.

Плагиат на сп. „Златорог“. // Подвиг, Год. I, 1924, № 8–9, с. 273.

Последно обяснение : По плагиата в сп. „Златорог“. // Епоха, Год. II, № 539, 17 май 1924, с. 2.

Стоян Михайловски : [Статия]. // Училищен преглед, Год. ХХIII, 1924, № 2–3, с. 101–112.

Впечатления от тазгодишния държавен изпит по български език. // Учителска мисъл, Год. VII, 1925, № 8, с. 486–490.

В памет на Петко Тодоров : [Статия по случай 10 г. от смъртта му]. // Младежки червен кръст, Год. IV, 1926, № 6, с. 83.

Един съвременен паладин : [Статия]. // Златорог, Год. VII, 1926, № 9–10, с. 177–187.

За един литературен критик : Полемика. // Напред, Год. I, № 139, 1926, с. 3.

За Париж и французите : [Статия]. // Учителска мисъл, Год. VIII, 1926, № 8, с. 275–279.

Иван Бунин в последните си произведения. // Демократически преглед, Год. ХVIII, 1926, № 8, с. 542–552.

„Момичето и тримата“ : Разкази от Вл. Полянов. // Златорог, Год. VII, 1926, № 9–10, с. 453–456.

Сонетите на Мара Белчева : [Преглед]. // Златорог, Год. VII, 1926, № 2–3, с. 119–120.
Също и в: Белчева, Мара. Т. 1. Поезия. – София : Кибеа, 2018, с. 205–207.

Христо Ботев : [Статия по случай 50 г. от смъртта му]. // Младежки червен кръст, Год. IV, 1926, № 9–10, с. 143.

Чарът на Ботевите песни : [Статия]. // Демократически преглед, Год. ХVIII, 1926, № 3–4, с. 241–245.

„Братя“ : Роман от Д. Немиров : [Крит. очерк]. // Златорог, Год. IХ, 1927, № 5–6, с. 276–282.

Вазов през призмата на одухотворенията му. // Родна реч, Год. I, 1927/1928, № 5, с. 197–203.
Също и в: Българска реч, Год. V, 1930/1931, № 3, с. 84–88.

Дядо Славейков – будител и възпитател на народа ни : [Статия]. // Учителска мисъл, Год. IХ, 1927, № 3, с. 131–135.

За Париж и французите : [Впечатления]. // Учителска мисъл, Год. VIII, 1927, № 4–5, с. 275–279.

Последните творения на Й. Йовков и Е. Багряна : [Рец.]. // Златорог, Год. IХ, 1927, № 9–10, с. 453–456.
Също и в: Учителска мисъл, Год. IХ, 1927–1928, № 9–10, с. 689–691; Българска реч, Год. III, 1928/1929, № 1, с. 37–38 ; № 2, с. 78–79.

„Хляб наш насущний“ : Роман от Ст. Чилингиров : [Рец.]. // Златорог, Год. IХ, 1927, № 1–2, с. 116–119.

„Българе от старо време“ : [Статия]. // Българска реч, Год. III, 1928/1929, № 5, с. 141–148.

За проф. Шишманов. // Учителски вестник, Год. ХХIV, № 5, 1928/1929, с. 2.

Йордан Йовков : [Крит. етюд]. // Вестник на жената, Год. VII, № 317, 1928, с. 1–2.

Л. Н. Толстой. // Българска реч, Год. III, 1928/1929, № 1, с. 3–4.

Пан Тадеуш и Кървава песен. // Училищен преглед, Год. ХХХII, 1928, № 4–5, с. 376–393.

Пенчо Славейков през призмата на одухотворенията му. // Родна реч, Год. II, 1928/1929, № 1, с. 35–40.

Алеко Константинов. // Училищен преглед, Год. ХХХIII, 1929, № 8, с. 1059–1075.

„Дъга“ от Н. Фурнаджиев : [Рец.]. // Златорог, Год. Х, 1929/1930, № 6, с. 312–315.

Лириката на Вазова с оглед на „Люляка ми замириса“. // Българска реч, Год. IV, 1929/1930, № 3, с. 92–97.

Любен Каравелов и неговата повест „Българе от старо време“. // Училищен преглед, Год. ХХХIII, 1929, № 9–10, с. 17–28.

М. Ю. Лермонтов : Личността на поета и общият характер на поезията му. // Българска реч, Год. IV, 1929/1930, № 4–5, с. 147–153.

П. Р. Славейков. // Училищен преглед, Год. ХХХIII, 1929, № 5, с. 559–569.

Пенчо-Славейковата проза : [Статия]. // Златорог, Год. Х, 1929/1930, № 5, с. 248–255.

„Старото време“ от К. Петканов : [Рец.]. // Българска реч, Год. IV, 1929/1930, № 7, с. 254–255.
Също и в: Златорог, Год. ХI, 1930, № 2, с. 116–119.

„Бялата пътека“, роман от О. Василев. // Училищен преглед, Год. XXIX, 1930, № 1, с. 61–65.

Вчера и днес. // Съвременник, Год. I, № 21, 1931, с. 1–2.

„Жив е той, жив е“ : [Статия]. // Златорог, Год. ХI, 1930, № 5–6, с. 145–149.
Също и в: Българска реч, Год. V, 1930/1931, № 8–9, с. 259–262.

Мисли върху писмените работи по български език в средните училища. // Училищен преглед, Год. XXX, 1930, № 6, с. 838–850.
Също и в: Обучението в писмена реч и традициите на българското училище : Сб. със статии от сп. „Училищен преглед“ 1896–1949 / Състав. Пролет Янчева. – Варна : Славена, 2000, с. 123–137.

Народният живот в поезията на Пенчо Славейков. // Българска реч, Год. V, 1930/1931, № 4–5, с. 179–183.

Хайне и Славейков. // Българска реч, Год. V, 1930/1931, № 7, с. 228–234.

„Харитининият грях“, роман от А. Каменова : [Рец.]. // Златорог, Год. ХI, 1930, № 3, с. 167–170.

Един голям културен празник [деня на книгата]. // Българска реч, Год. VI, 1931/1932, № 2, с. 41–42.

Един роман върху юношеската възраст : [Рец.]. // Учителска мисъл, Год. ХIII, 1931, № 9, с. 583–585.

Завръщането на Димчо Дебелянов. // Българска реч, Год. VI, 1931/1932, № 1, с. 5–7.
Също и в: Училищен преглед, 1931, № 7, с. 951–953.

„Индийският петел“ от Д. Калфов : [Рец.]. // Златорог, Год. Х, 1929, № 2–3, с. 127–130.

Кирил Христов и „Чеда на Балкана“ : [Статия]. // Златорог, Год. ХII, 1931, № 2–3, с. 96–110.

Отговор [на Цв. Минков]. // Съвременник, Год. I, № 9, 1931, с. 2.

„Песен на гората“ от Георги Райчев : [Рец.]. // Златорог, Год. ХII, 1931, № 1, с. 48–51.

Творческите видения на Ботева. // Българска реч, Год. VI, 1931/1932, № 8–9, с. 257–260.
Също и в: Училищен преглед, Год. XXX, 1931, № 6, с. 871–876.

„Активистична“ поезия. // Съвременник, Год. II, № 26, 1932, с. 3.

Бележки върху преговора по български език в нашите средни училища. // Училищен преглед, Год. ХХХI, 1932, № 4, с. 810–814.

Един роман върху юношеската възраст : [Рец.]. // Учителска мисъл, Год. ХIII, 1932, № 8–9, с. 583–585.

За драмата : [Статия]. // Българска реч, Год. VII, 1932, № 8–9, с. 269–273.

Литературен разбор на „Май“, стихотворение от П. К. Яворов. // Българска реч, Год. VII, 1932, № 7, с. 221–222.

Песен за домакинята в „Коледари“ от Пенчо Славейков. // Българска реч, Год. VII, 1932, № 1, с. 14–15.

Родно пепелище : Лит. разбор. // Българска реч, Год. VII, 1932, № 2, с. 66–67.

„Спасова могила“ от Елин Пелин. // Българска реч, Год. VII, 1932, № 6, с. 191–192.

„Автомати“ от Св. Минков : [Рец.]. // Златорог, Год. ХIV, 1933, № 1, с. 38–40.

Бунин : [Статия]. // Златорог, Год. ХIV, 1933, № 10, с. 457–459.

„Жестокостта ми се сломи...“ от П. Р. Славейков : [Разбор]. // Българска реч, Год. VIII, 1933/1934, № 1, с. 15–16.

Лириката на Пенчо Славейков. // Българска реч, Год. VIII, 1933/1934, № 3, с. 108–111.

„Мудно ходи наш’то време“ от П. Р. Славейков : [Разбор]. // Българска реч, Год. VIII, 1933/1934, № 7, с. 230–231.

† Н. В. Ракитин. // Българска реч, Год. VIII, 1933/1934, № 8–9, с. 257–258.

Народният живот в творчеството на Пенчо Славейков : [Статия]. // Учителска мисъл, Год. ХV, 1933, № 3, с. 157–161.

„Новият човек“ в един съветски роман : [Статия]. // Златорог, Год. ХIV, 1933, № 5, с. 237–241.

Философските песни на Пенчо Славейков. // Философски преглед, Год. V, 1933, № 5, с. 434–441.

„Яна жали девет братя“ : [Разбор]. // Българска реч, Год. VIII, 1933/1934, № 2, с. 52–53.

„Два са бора ред по редом расли“ : [Разбор]. // Българска реч, Год. VIII, 1934/1935, № 3, с. 94–96.

„Дона болна лежи“ : [Разбор]. // Българска реч, Год. VIII, 1934/1935, № 7, с. 221–226.

Есента у Яворова. // Българска реч, Год. VIII, 1934/1935, № 1, с. 17–19.

Мисли върху най-новата ни поезия : [Статия]. // Златорог, Год. ХV, 1934, № 3, с. 123–132.
Също и в: Култура и критика : Лит.-крит. зигзаги : Ч. 1 / Състав. Албена Вачева. – Благоевград : Унив. изд. „Неофит Рилски“, 2000, с. 166–172.

Писателят Влайков. // Българска реч, Год. VIII, 1934/1935, № 7, с. 217–220.
Също и в: Тодор Г. Влайков : Юбил. сб. – София, 1935, с. 89–93.

„Сивият шинел“ от Калин Цаков : [Рец.]. // Златорог, Год. ХV, 1934, № 4, с. 186–187.

Багряна : [Статия]. // Златорог, Год. ХVI, 1935, № 2, с. 65–74.

Вазов и неговият роден кът. // Българска реч, Год. Х, 1935/1936, № 1, с. 14–15.

„Крали Марко си изгубва силата“ : [Разбор]. // Българска реч, Год. Х, 1935/1936, № 4–5, с. 139–142.

„Морава звезда кървава“ от К. Петканов : [Рец.]. // Златорог, Год. ХVI, 1935, № 3, с. 136–138 

Дядо Славейков : [Статия]. // Българска реч, Год. Х, 1935/1936, № 2, с. 41–44.

Национални елементи в новата ни литература. // Българска реч, Год. Х, 1935/1936, № 6, с. 217–220.

Светът на Каралийчева : [Статия]. // Златорог, Год. ХVI, 1935, № 4, с. 389–397.

„Балканджи Йово“: [Разбор]. // Българска реч, Год. ХI, 1936/1937, № 1, с. 6–8.
Също и в: Незаглъхнали извори 1884–1941 : Сборник / Подб. и ред. Райчо Русков. – Пловдив : SM, 1996, с. 287–289.

„Витоша“ от Ив. Вазов. // Българска реч, Год. ХI, 1936/1937, № 6, с. 191–192.

„Да се завърнеш...“ от Д. Дебелянов : [Разбор]. // Българска реч, Год. ХI, 1936/1937, № 7, с. 245.

25 години от смъртта на Пенчо Славейков. // Българска реч, Год. ХI, 1936/1937, № 8–9, с. 304.

„До моето първо либе“. // Българска реч, Год. ХI, 1936/1937, № 8–9, с. 269–272.

„Жална Каня“, народна песен : [Разбор]. // Българска реч, Год. ХI, 1936/1937, № 3, с. 85–87.

Жертва за българска вяра. // Златорог, Год. ХVII, 1936, № 8, с. 349–353.

Мара Белчева почина. // Българска реч, Год. ХI, 1936/1937, № 7, с. 217.

Мъдростта в поезията на Пушкина. // Българска реч, Год. ХI, 1936/1937, № 6, с. 181–185.
Също и в: Философски преглед, Год. IХ, № 1, 1937, с. 1–8.

Национално възпитание през родния език и литература. // Училищен преглед, Год. XXXV, 1936, № 2, с. 161–184.
Също и в: Незаглъхнали извори 1884–1941 : Сборник / Подб. и ред. Райчо Русков. – Пловдив : SM, 1996, с. 45–65.

„Невиждан враг“ от Ст. Чилингиров. // Златорог, Год. ХVII, 1936, № 10, с. 493–495.

„Ралица“ от Пенчо Славейков : [Разбор]. // Българска реч, Год. ХI, 1936/1937, № 7, с. 224–227.

Творческата мощ на българина в една народна песен. // Училищен преглед, Год. XXXV, 1936, № 1, с. 95–99.

Хайдушки песни : [Статия]. // Златорог, Год. ХVII, 1936, № 5, с. 197–206.

Алеко Константинов – биография от Боян Пенев : [Рец.]. // Просветно единство, Год. IV, № 12, 1937/1938, с. 8.

Вазовите „Чичовци“ : Статия. // Златорог, Год. ХVIII, 1937, № 4, с. 168–172.

Вечери в Антимовския хан : [Статия]. // Българска реч, Год. ХI, 1937/1938, № 7, с. 239–244.

Епичната мощ на Йовкова. // Йовков лист, 1937, бр. ед., с. 7.
Също и в: Йордан Йовков : Спомени, статии и бележки. – София, 1937, с. 60–63.

Делото на Йордан Йовков. // Слово, Год. ХVI, № 4599, 30 окт. 1937.

За разказа „Балкан“ от Й. Йовков. // Българска реч, Год. ХI, 1937/1938, № 2, с. 49–52.

За разказа „Индже“ от Й. Йовков. // Българска реч, Год. ХI, 1937/1938, № 6, с. 181–182.

Избрани разкази от М. Георгиев : [Рец.]. // Златорог, Год. ХVIII, 1937, № 8, с. 382–384.

Йордан Йовков : [Статия]. // Българска реч, Год. ХI, 1937/1938, № 2, с. 41–44.

„Минзухар“, стихотворение от П. К. Яворов : [Разбор]. // Българска реч, Год. ХII, 1938, № 7, с. 225–227.

„Мома змеица“: [Разбор]. // Българска реч, Год. ХI, 1937/1938, № 3, с. 87–88.

Пенчо Славейков (по случай 25 г. от смъртта му). // Слово, Год. ХVI, № 4481, 12 юли 1937.

Пушкин : [Статия]. // Златорог, Год. ХVIII, 1937, № 2, с. 50–53.

Разкриване на лирическо творение. // Училищен преглед, Год. XXXVI, 1937, № 8, с. 976–981.
Също и в: Незаглъхнали извори 1884–1941 : Сборник / Подб. и ред. Райчо Русков. – Пловдив : SM, 1996, с. 187–193.

Разкриване на художествени творения : Обяснително четене. // Училищен преглед, Год. XXXVI, 1937, № 1, с. 66–71.
Също и в: Незаглъхнали извори 1884-1941 : Сборник / Подб. и ред. Райчо Русков. – Пловдив : SM, 1996, с. 181–186.

Христо Ботев в писмата си. // Просвета, Год. III, 1937, № 1, с. 47–52.

Братска закрила. // Инвалид, Год. ХIХ, № 877, 9 дек. 1938.

Българската природа в лириката на Вазова. // Българска реч, Год. ХIII, 1938/1939, № 3, с. 90–93.

Вазовата драма „Борислав“. // Българска реч, Год. ХIII, 1938/1939, № 4–5, с. 146–148.

Войната в разказите на Й. Йовков : [Статия]. // Просвета, Год. III, 1938, № 3, с. 31–307.

„Гост“ от Елин Пелин : [Разбор]. // Българска реч, Год. ХIII, 1938/1939, № 1, с. 9–11.

Караджата – синоним на свободата : [Очерк]. // лист Стефан Караджа, 1938, бр. ед., с. 2.

„Късмет“ от Пенчо Славейков. // Българска реч, Год. ХIII, 1938/1939, № 7, с. 223–225.

Лириката на Яворов : [Статия]. // П. К. Яворов (1878–1914–1938) : Юбил. сб. – София, 1938, с. 101–104.

Михалаки Георгиев : [Статия]. // Българска реч, Год. ХIII, 1938/1939, № 6, с. 180–182.

„На оня свят“ от Елин Пелин : [Разбор]. // Българска реч, Год. ХIII, 1938/1939, № 4–5, с. 131–133.

„Новото гробище над Сливница“ от Иван Вазов : [Разбор]. // Българска реч, Год. ХIII, 1938/1939, № 2, с. 49–51.

Пенчо Славейков – жизнен път. // Българска реч, Год. ХIII, 1938/1939, № 8–9, с. 260–266.

Христо Ботев в писмата си : [Статия]. // Българска реч, Год. ХIII, 1938/1939, № 2, с. 65–69.

Читалището и националната свобода. // Нова камбана, Год. III, № 609, 1938, с. 2.

Антон Страшимиров в битовите си повести и драми : [Статия]. // Просвета, Год. IV, 1939, № 10, с. 1178–1188.

Бележки върху техниката на стиха. // Българска реч, Год. ХIV, 1939/1940, № 3, с. 131–133 ; № 4–5, с. 167–170 ; № 6, с. 206–208 ; № 7, с. 251.

„В полите на Витоша“ от П. К. Яворов. // Българска реч, Год. ХIV, 1939/1940, № 7, с. 239–244.

Васил Пундев. // Българска реч, Год. ХIV, 1939/1940, № 6, с. 209.

Д-р Кр. Кръстев критикът : [Статия]. // Просвета, Год. IV, 1939, № 5, с. 574–579.

„Лист отбрулен“ от Яворов : [Разбор]. // Българска реч, Год. ХIV, 1939/1940, № 3, с. 83–84.

П. К. Яворов (По случай 25 г. от смъртта му). // Българска реч, Год. ХIV, 1939/1940, № 2, с. 41.

П. К. Яворов – живот. // Българска реч, Год. ХIV, 1939/1940, № 4–5, с. 126–136.

Пенчо Славейков като личност : [Статия]. // Българска реч, Год. ХIV, 1939/1940, № 1, с. 14–17.

Ритъм и мелодия в „Калиопа“ от П. К. Яворов : [Статия]. // Българска реч, Год. ХIV, 1939/1940, № 2, с. 42–44.

Свободен стих и мелодика в стихотворната реч. // Българска реч, Год. ХIV, 1939/1940, № 8–9, с. 302–306.

Философията на песимизма у Яворова : [Статия]. // Философски преглед, Год. ХI, 1939, № 5, с. 436–441.

Яворов човекът : [Статия]. // Просвета, Год. IV, 1939, № 8, с. 938–949.

Яворовата любовна лирика : [Статия]. // Българска реч, Год. ХIV, 1939/1940, № 8–9, с. 275–279.

Актуална литература : [Статия]. // Златорог, Год. ХХI, 1940, № 8, с. 395–399.

Българската майка : Нова книга от Жорж Нурижан : [Рец.]. // Днес, Год. I, № 49, 1940, с. 4.

Българският Великден. // Българска реч, Год. ХIV, 1940/1941, № 7, с. 217.

„Гусларова майка“ от Петко Тодоров : [Разбор]. // Българска реч, Год. ХV, 1940/1941, № 6, с. 177–180.

Едно творчество за нашето време [за Ал. Блок]. // Зора, Год. ХХII, № 6320, 1940, с. 6.

Есениновска дързост у наши поети : [Статия]. // Златорог, Год. ХХI, 1940, № 6, с. 287–290.

„Зададе се...“ от Хр. Ботев : [Разбор]. // Българска реч, Год. ХV, 1940/1941, № 3, с. 81–84.

Ликът на възкръсващата родина [Елисавета Багряна – „Звезда на моряка“]. // Българска реч, Год. ХIV, 1940/1941, № 1, с. 4–5.

Литературното дело на К. Величков. // Българска реч, Год. ХIV, 1940/1941, № 4–5, с. 129–133 ; № 6, с. 188–192.

„На повратки в село“ : Лирическа поема от Н. Марангозов : [Рец.] // Просвета, Год. VI, 1940, № 5, с. 632–635.

Одисеевското начало в българската литература. // Златорог, Год. ХХI, 1940, № 4, с. 211–213.

Петко Тодоров : [Статия]. // Просвета, Год. VI, 1940, № 7, с. 813–818.

„Сто двадесет души“ от Пенчо Славейков : [Разбор]. // Българска реч, Год. ХIV, 1940/1941, № 7, с. 222–223.

Христо Ботев – кратък животопис. // Българска реч, Год. ХIV, 1940/1941, № 2, с. 48–56.

Христо Ботев за домогванията на сърбите. // Българска реч, Год. ХIV, 1940/1941, с. 220–221.

Алеко Константинов : Животопис. // Българска реч, Год. ХVI, 1941/1942, № 6, с. 191–196.

Ботевата сатира и хумор. // Българска реч, Год. ХVI, 1941/1942, № 3, с. 98–100.

Българската земя у най-големите ни поети. // Българска реч, Год. ХVI, 1941/1942, № 1, с. 4–6.

Зовът на отца Паисия. // Българска реч, Год. ХVI, 1941/1942, № 1, с. 3.

Иван Вазов (по случай 20 г. от смъртта му). // Българска реч, Год. ХVI, 1941/1942, № 2, с. 41–48.

Как е работил Толстой. // Българска реч, Год. ХVI, 1941/1942, № 7, с. 244–247.

Литературното клише : [Статия]. // Златорог, Год. ХХII, 1941, № 6.

Маршът на туристите. // Българска реч, Год. ХVI, 1941/1942, № 6, с. 177–179.

Николай Лилиев : [Статия]. // Просвета, Год. VI, 1941, № 9–10, с. 945–950.

Николай Райнов : [Статия]. // Просвета, Год. VI, 1941, № 3, с. 300–312.

„Отвъд и отсам“, разкази от Матвей Вълев : [Рец.]. // Златорог, Год. ХХII, 1941, № 1, с. 41–44.

„Помниш ли...“ от Д. Дебелянов. // Българска реч, Год. ХVI, 1941/1942, № 3, с. 83–84.

Стогодишнината от раждането на В. Друмев. // Българска реч, Год. ХVI, 1941/1942, № 3, с. 119.

Съвети към младите автори. // Българска реч, Год. ХVI, 1941/1942, № 7, с. 246–247.

Христо Ботев. Човекът. // Българска реч, Год. ХVI, 1941/1942, № 8–9, с. 257–263.

Българските творчески огнища : [Статия]. // Българска реч, Год. ХVII, 1942/1943, № 4–5, с. 124–133.

Главни моменти в развитието на епоса и драмата ни. // Българска реч, Год. ХVII, 1942/1943, № 8–9, с. 276–280.

История на българската литература. // Нашенец, Год. II, № 75, 1942, с. 7.

Йовковите драми „Албена“ и „Боряна“. // Българска реч, Год. ХVII, 1942/1943, № 7, с. 240–241.

Огнища на литературното ни творчество : [Статия]. // Златорог, Год. ХХIII, 1942, № 9, с. 407–417.

Родината над всичко : [Статия]. // Българска реч, Год. ХVII, 1942/1943, № 1, с. 3–4.

„Третото поколение Друмеви“, роман от Емил Коралов : [Рец.]. // Златорог, Год. ХХIII, 1942, № 1, с. 285–287.

„Хубава си моя горо“ от Л. Каравелов. // Българска реч, Год. ХVII, 1942/1943, № 1, с. 15–17.

Бай Ганьо – литературен критик. // Слово, Год. ХХI, № 6174, 17 февр. 1943.

Д. Б. Митовщина. // Слово, Год. ХХII, № 6219, 12 апр. 1943.

Народът у Ботева и гласът на действителната глупост : [Статия]. // Мир, Год. XLIX, № 12833, 1943, с. 2.

Писатели индивидуалисти : [Статия]. // Българска реч, Год. ХVIII, 1943, № 3, с. 91–94.

Писателите от поколението на Вазов. // Българска реч, Год. ХVIII, 1943, № 2, с. 58–61.

Актуална литература. // Изгрев, Год. I, № 59, 1944, с. 2.

Съветският роман през първите години след революцията : [Статия]. // Изгрев, Год. I, № 28, 1944, с. 4.

„Война“ : Избрана лирика от Мл. Исаев : [Рец.]. // Литературен фронт, Год. II, № 17 (59), 1945, с. 3.

Йордан Йовков : [Статия]. // Литературен фронт, Год. II, № 7 (49), 1945, с. 1.

„Осъдени души“ : Роман от Д. Димов : [Рец.]. // Литературен фронт, Год. II, № 14 (56), 1945, с. 2.

Субективизъм и реализъм в поезията : Изказване по доклада на П. Зарев. // Литературен фронт, Год. II, № 36, 1945, с. 3.

„Брегалница“ от М. Кремен. Второ издание : [Рец.]. // Изкуство, Год. II, 1946, № 7–8, с. 538–541.

Войната у Дебелянов. // лист Димчо Дебелянов, 1946, бр. ед., с. 6.

За Цанко Бакалов Церковски : [Спомени]. // лист Цанко Церковски, 1946, бр. ед., с. 5.

П. Ю. Тодоров : [Статия]. // Литературен фронт, Год. II, № 24, 1946, с. 1.

„Пан Тадеуш“ и „Кървава песен“. // лист Адам Мицкевич, 1946, бр. ед., с. 8.

Поет-ехо. // лист Иван Вазов, 1946, бр. ед., с. 1.

Светът след последната война : „Трима в нови костюми“ от Пристли. // Литературен фронт, Год. III, № 8, 1946, с. 3.

Ст. Ц. Даскалов и романът му „Път“ : [Рец.]. // Балкански преглед, Год. I, 1946, № 5, с. 120–124.

Стихотворенията на Мария Грубешлиева : [Рец.]. // Литературен фронт, Год. II, № 35, 1946, с. 3.

Алеко като пътеписец. // лист Алеко Константинов, 1947, бр. ед., с. 3.

Асен Разцветников : [Статия]. // Балкански преглед, Год. II, 1947, № 3, с. 13–21.

Боян Пенев : По случай 20 години от смъртта му. // Балкански преглед, Год. II, 1947, № 5–6, с. 120–124.

Емануил п. Димитров : [Очерк]. // Изгрев, Год. III, № 842, 1947, с. 3.

Нашето средновековие в историческия роман на Ст. Загорчинов „Ден последен – ден господен“ : [Статия]. // Балкански преглед, Год. II, 1947, № 8, с. 13–20.

Нравственият идеализъм и борческият патос на Никола Вапцаров : [Статия]. // Отечествен фронт, Год. IV, № 1011, 1947, с. 4.

Романите на един есеист [„Подялба на щастието“ и „Вратарят на Содом“ от Б. Болгар] : [Рец.]. // Балкански преглед, Год. II, 1947, № 2, с. 73–79.

Човекът. // лист Пенчо Славейков, 1947, бр. ед., с. 8.

Крум Григоров: По нов път : [Рец.]. // Балкански преглед, Год. III, 1948, № 8, с. 669–681.

Пейзажна лирика. // Литературни новини, № 14, 22 окт. 1961.
Рец. за: Владимир Г о л е в. За какво пеят мурите. – София : Бълг. писател, 1961.

Той има свое място : [Отзив за П. Ю. Тодоров]. // Литературни новини, № 47, 1963, с. 6.

С духа на нашата съвременност. // Литературни новини, № 39, 1964, с. 2.
Рец. за: Станка Пенчева. Вселена. – София : Бълг. писател, 1964.

Алеко Константинов. // Българската критика за Алеко Константинов. – София : Бълг. писател, 1970, с. 220–237.

Пенчо-Славейковата проза. // Българската критика за Пенчо Славейков / Състав. и ред. Борис Делчев. – София : Бълг. писател, 1974, с. 113–121.

Пейзажът у Елин Пелин. // Елин Пелин в българската критика / Състав. и ред. Петър Пондев. – София : Бълг. писател, 1977, с. 182–184.

[Спомен на Малчо Николов]. // Иван Д. Шишманов, д-р Кръстев, Боян Пенев в спомените на съвременниците си. – София : Бълг. писател, 1983, с. 108–110 ; с. 183–188 ; с. 341–351.

[Изказване]. // Траянов, Теодор. Пантеон. – София : Анубис, 2000, с. 128–129.

Наставник и водач : [За Стоян Михайловски]. // Михайловски, Стоян. Книга за българския народ / Състав. Панко Анчев. – София : Захарий Стоянов, 2002, с. 354–369.

Редактор

Знаменитият идалго Дон Кихот де ла Манча : Т. 1–2 / Под ред. на Малчо Николов. 1947–1949.
[Т.] 1: София : Прогрес, 1947. – 704 с. : с ил.
[Т.] 2: София : Наука и изкуство, 1949. – 727 с. : с ил.