Гьоте: от барок и рококо към реализъм и класицизъм в литературата