Васил Друмев : [Статия]

Име на изданието: Библиотекар

Година: 1960

Номер: 8 - 9

Град на издаване: София

Страници от-до: 59 - 62

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Георги Райчев : [Статия]

Име на изданието: Българска мисъл

Година: Год. ХІV, 1939

Номер: 3

Град на издаване: София

Страници от-до: 161 - 167

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Елин Пелин и селският бит : По повод на последната му повест „Земя“

Име на изданието: Българска мисъл

Година: Год. ІІІ, 1928

Номер: 4

Град на издаване: София

Страници от-до: 278 - 287

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Емил Зола : [Статия]

Име на изданието: Българска мисъл

Година: Год. ІІ, 1927

Номер: 7 - 8

Град на издаване: София

Страници от-до: 573 - 575

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Мечти и действителност : Към характеристиката на съвременната българска литература

Име на изданието: Българска мисъл

Година: Год. ІІІ, 1928

Номер: 6

Град на издаване: София

Страници от-до: 453 - 463

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Мечти и действителност : Към характеристиката на съвременната българска литература

Име на изданието:

Година: Год. ІІІ, 1928

Номер: 9

Град на издаване: София

Страници от-до: 625 - 636

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: