Лев Толстой и България

Заглавие: Лев Толстой и България

Подзаглавни данни: По случай стогодишнината от рождението на великия пророк Лев Николаевич Толстой

Серия/Библиотека: Библиотека Свободна мисъл

Град: София

Издател:

Година: 1929

Страници: 30

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Оъпечатана в печатница "Пряпорец" - София

Българската литература след войната

Заглавие: Българската литература след войната

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Печатарска кооперация "Едисон"

Година: 1933

Страници: 160

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Книгата се открива с думите "На своя учител проф. Михаил Арнаудов посвещавам първата си книга".

Любен Каравелов. Живот - творчество - идеи

Заглавие: Любен Каравелов

Подзаглавни данни: Живот - творчество - идеи. 1837 - 1937

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Хемус

Година: 1936

Страници: 162

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Отпечатана в печатница П. К. Овчаров

Васил Друмев

Заглавие: Васил Друмев

Подзаглавни данни: Живот и творчество

Серия/Библиотека: Библиотека "Бележити българи" № 2

Град: София

Издател: Книгоиздателство "Казанлъшка долина"

Година: 1937

Страници: 95

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Вук Караджич и Любен Каравелов

Заглавие: Вук Караджич и Любен Каравелов

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека: Южнославянска библиотека № 1

Град: София

Издател:

Година: 1938

Страници: 62

Държател:

Забележка: Книгата е отпечатана на два езика - български и сърбохарватски, в печатница П. Глушков ма машината на Любен Каравелов.

Раковски и българската революционна идеология

Заглавие: Раковски и българската революционна идеология

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Хр. Г. Данов

Година: 1939

Страници: 192

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: