„Земен път“ : Стихове от Дора Габе : [Рец.]

Име на изданието: Българска мисъл

Година: Год. ІV, 1929

Номер: 1

Град на издаване: София

Страници от-до: 81 - 83

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Критична библиография: Цветан Минков – „Боян Магесникът“, романтичен очерк : [Рец.]

Име на изданието: Българска мисъл

Година: 1930

Номер: 7 - 8

Град на издаване: София

Страници от-до: 586 - 587

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Н. Фурнаджиев: Дъга : [Рец.]

Име на изданието: Българска мисъл

Година: Год. ІV, 1929

Номер: 2

Град на издаване: София

Страници от-до: 161 - 164

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

„Слънцето угаснало“, роман от Вл. Полянов : [Рец.]

Име на изданието: Българска мисъл

Година: Год. ІV, 1929

Номер: 1

Град на издаване: София

Страници от-до: 84 - 86

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

„За свободата“ – исторически роман от Стефан Дичев : [Рец.]

Име на изданието: Септември

Година: Год. VІІІ, 1955

Номер: 4

Град на издаване: София

Страници от-до: 179 - 184

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Кирил Христов – Избрани произведения : [Рец.]

Име на изданието: Септември

Година: Год. VІІ, 1954

Номер: 3

Град на издаване: София

Страници от-до: 174 - 178

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: