Вазов. Азбучник

Име/заглавие: Вазов. Азбучник

Номер на фонда: Архив Георги Константинов

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а5099/93

Част от: Архив Георги Константинов

Фонд/фондообразувател: Георги Константинов

Държател: Национален литературен музей

Забележка: Записани мисли и факти, показващи намерението му да подреди по азбучен ред различни теми във връзка с бъдещата му работа върху творчеството на Ив. Вазов

Бележки за Тодор Влайков

Име/заглавие: Бележки за Тодор Влайков

Номер на фонда: Архив Георги Константинов

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а5130/93

Част от: Архив Георги Константинов

Фонд/фондообразувател: Георги Константинов

Държател: Национален литературен музей

Забележка:

„За критиката“. Авторски бележки на Г. Константинов

Име/заглавие: „За критиката“. Авторски бележки на Г. Константинов

Номер на фонда: Архив Георги Константинов

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а6594/01

Част от: Архив Георги Константинов

Фонд/фондообразувател: Георги Константинов

Държател: Национален литературен музей

Забележка: Ръкопис, оригинал

„Редакторът“. Работни бележки на Георги Константинов

Име/заглавие: „Редакторът“. Работни бележки на Георги Константинов

Номер на фонда: Архив Георги Константинов

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а6696/01

Част от: Архив Георги Константинов

Фонд/фондообразувател: Георги Константинов

Държател: Национален литературен музей

Забележка: Ръкопис, оригинал

Стопански бележки

Име/заглавие: Стопански бележки

Номер на фонда: Архив Георги Константиное

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а6697/01

Част от: Архив Георги Константинов

Фонд/фондообразувател: Георги Константинов

Държател: Национален литературен музей

Забележка:

Работни бележки на Георги Константинов за Кюстендил през погледа на Иречек

Име/заглавие: Работни бележки на Георги Константинов за Кюстендил през погледа на Иречек

Номер на фонда: Архив Георги Константинов

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а6699/01

Част от: Архив Георги Константинов

Фонд/фондообразувател: Георги Константинов

Държател: Национален литературен музей

Забележка: Ръкопис, оригинал