П. К. Яворов като поет и революционер : [Статия]

Име на изданието: Българска мисъл

Година: Год. ХІV, 1939

Номер: 8 - 9

Град на издаване: София

Страници от-до: 450 - 464

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Проблемът за Исуса. С оглед към българската литература

Име на изданието: Българска мисъл

Година: Год. І, 1927

Номер: 5

Град на издаване: София

Страници от-до: 367 - 377

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Проблемът за Исуса. С оглед на българската литература.

Име на изданието: Българска мисъл

Година: Год. І, 1927

Номер: 6

Град на издаване: София

Страници от-до: 448 - 453

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Религиозен дух и образ на Исуса в българската литература

Име на изданието: Българска мисъл

Година: Год. ІІ, 1927

Номер: 7 - 8

Град на издаване: София

Страници от-до: 494 - 508

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Максим Горки : [Статия]

Име на изданието: Картинна галерия

Година: 1968

Номер: 5

Град на издаване: София

Страници от-до: 65

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Младият Лилиев в светлината на нови документи

Име на изданието: Литературна мисъл

Година: 1965

Номер: 3

Град на издаване: София

Страници от-до: 118 - 131

Държател: институт за литература - БАН

Забележка: