Българската литература след войната

Име/заглавие: Българската литература след войната

Номер на фонда:

Арх.ед./Инв.№:

Част от: Личен архив

Фонд/фондообразувател:

Държател: Личен архив

Забележка: Текстовете са предоставени от семейството на Георги Константинов

Статии, публикувани в сп. Златорог

Име/заглавие: Статии, публикувани в сп. Златорог

Номер на фонда:

Арх.ед./Инв.№:

Част от: Личен архив

Фонд/фондообразувател:

Държател: Личен архив

Забележка: Текстовете са предоставени от семейството на Георги Константинов.

Българската литература като отражение на съдбата на българския народ

Име/заглавие: Българската литература като отражение на съдбата на българския народ

Номер на фонда:

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а1035/82

Част от: Архив Георги Константинов

Фонд/фондообразувател: Георги Константинов

Държател: Национален литературен музей

Забележка: Машинопис. Липсват страници при предаването на архива.

Писатели реалисти. Книга втора

Име/заглавие: Писатели реалисти. Книга втора

Номер на фонда: Архив Георги Константинов

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а1031/82

Част от: Архив Георги Константинов

Фонд/фондообразувател: Георги Константинов

Държател: Национален литературен музей

Забележка: Машинопис

Материали от и за артиста Иван Димов, 1964-65 г.

Име/заглавие: Материали за артиста Иван Димов

Номер на фонда: Архив Георги Константинов

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а1034/82

Част от: Архив Георги Константинов

Фонд/фондообразувател: Георги Константинов

Държател: Национален литературен музей

Забележка:Съдържа откъси от и бележки към книгата на Иван Димов

Биографична бележка за Исак Даниел

Име/заглавие: Биографична бележка за Исак Даниел

Номер на фонда: Архив Георги Константинов

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а1034/82

Част от: Архив Георги Константинов

Фонд/фондообразувател: Георги Константинов

Държател: Национален литературен музей

Забележка: