Мечти и действителност : Към характеристиката на съвременната българска литература