Елин Пелин и селският бит : По повод на последната му повест „Земя“