Легитимация на Г. Константинов да пътува като журналист безплатно по железниците. Август, 1938 г.

Име/заглавие: Легитимация на Г. Константинов да пътува като журналист безплатно по железниците. Август, 1938 г.

Номер на фонда: Архив Георги Константинов

Опис: 1

Арх.ед./Инв.№: а5114/93

Част от: Архив Георги Константинов

Фонд/фондообразувател: Георги Константинов

Държател: Национален литературен музей

Забележка: