Фотоархив на Здравко Петров. Семейни, ученически и младежки снимки

Име/заглавие: Фотоархив на Здравко Петров. Семейни, ученически и младежки снимки

Номер на фонда:

Опис:

Арх.ед./Инв.№:

Част от: Личен архив на Здравко Петров

Фонд/фондообразувател:

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Оригинални снимки. Изготвил метаданните Румяна Пашалийска. Архивът е в процес на обработка

Фотоархив на Здравко Петров. Студентски години, литературни приятелства и аспирантура в СССР. София, 50-те и 60-те години на XX век

Име/заглавие: Фотоархив на Здравко Петров. Студентски години, литературни приятелства и аспирантура в СССР. София, 50-те и 60-те години на XX век

Номер на фонда:

Опис:

Арх.ед./Инв.№:

Част от: Личен архив на Здравко Петров

Фонд/фондообразувател:

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Оригинални снимки. Изготвил метаданните Румяна Пашалийска. Архивът е в процес на обработка.

Фотоархив на Здравко Петров. Редактор във в. „Народна младеж“, в. „Народна култура“ и сп. „Септември“; лични и литературни приятелства с български писатели – 60-те и 70-те години на XX век

Име/заглавие: Фотоархив на Здравко Петров. Редактор във в. „Народна младеж“, в. „Народна култура“ и сп. „Септември“; лични и литературни приятелства с български писатели – 60-те и 70-те години на XX век

Номер на фонда:

Опис:

Арх.ед./Инв.№:

Част от: Личен архив на Здравко Петров

Фонд/фондообразувател:

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Оригинални фотографии. Изготвил метаданните Румяна Пашалийска.

Фотоархив на Здравко Петров. Лични приятелства и професионални контакти – 70-те – 90-те години на XX век

Име/заглавие: Фотоархив на Здравко Петров. Лични приятелства и професионални контакти – 70-те – 90-те години на XX век

Номер на фонда:

Опис:

Арх.ед./Инв.№:

Част от: Личен архив на Здравко Петров

Фонд/фондообразувател:

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Оригинални фотографии. Изготвил метаданните Румяна Пашалийска