Стенограма от заседание на Изпълнителното бюро на УС на СБП (протокол № 7) от 16 май 1989 година (личен екземпляр на Здравко Петров). Машинопис, ксерокопие, 9 с.

Име/заглавие: Стенограма от заседание на Изпълнителното бюро на УС на СБП (протокол № 7) от 16 май 1989 година (личен екземпляр на Здравко Петров). Машинопис, ксерокопие, 9 с.

Номер на фонда:

Опис:

Арх.ед./Инв.№:

Част от: Личен архив на Здравко Петров

Фонд/фондообразувател:

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Стенографски протокол от заседание на УС на СБЖ, София, 16 октомври 1986 г. Машинопис, ксерокопие, 17 с.

Име/заглавие: Стенографски протокол от заседание на УС на СБЖ, София, 16 октомври 1986 г. Машинопис, ксерокопие, 17 с.

Номер на фонда:

Опис:

Арх.ед./Инв.№:

Част от: Личен архив на Здравко Петров

Фонд/фондообразувател:

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

З. Петров Желев. Ленинские эстетические принципы в болгарский литературной критике 30-х годов. Автореферат на дисертацията на Здравко Петров за присъждане на научна степен „Кандидат на филологическите науки“.  Москва, Академия на обществените науки при ЦК на КПСС, 1963 г.

Име/заглавие: З. Петров Желев. Ленинские эстетические принципы в болгарский литературной критике 30-х годов. Автореферат на дисертацията на Здравко Петров за присъждане на научна степен „Кандидат на филологическите науки“. Москва, Академия на обществените науки при ЦК на КПСС, 1963 г.

Номер на фонда:

Опис:

Арх.ед./Инв.№:

Част от: Личен архив на Здравко Петров

Фонд/фондообразувател:

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: