Блага Димитрова : [Предговор]

Автор: Димитрова, Блага

Заглавие: Стихотворения

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Бълг. писател

Година: 1968

Страници: 5 - 19

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Безволевият владетел на спомените : [Предговор]

Автор: Дебелянов, Димчо

Заглавие: Съчинения : В 2 т.

Подзаглавни данни: Стихотворения. Преводи

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Бълг. писател

Година: 1968

Страници: 5 - 34

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Под ред. на Елка Константинова, Здравко Петров

Нещо за българското есе : [Предговор]

Автор: Сборник

Заглавие: Избрани български есета

Подзаглавни данни: Бълг. есеисти между двете войни

Серия/Библиотека:

Град: Варна

Издател: Книгоиздателство "Георги Бакалов"

Година: 1981

Страници: 5 - 11

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Съставител и встъпителна студия Здравко Петров

Младостта на литературния критик : [Предговор]

Автор: Делчев, Борис

Заглавие: Творци и книги

Подзаглавни данни: Избрани статии

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Бълг. писател

Година: 1960

Страници: 5 - 19

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Драмата на един поет

Автор: Пейчев, Иван

Заглавие: Не чаках есента

Подзаглавни данни: [Стихотворения]

Серия/Библиотека:

Град: Велико Търново

Издател: Слово

Година: 2000

Страници: 127 - 132

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка:

Певец на любовта и свободата : [Предговор]

Автор: Хайне, Хайнрих

Заглавие: Избрани творби

Подзаглавни данни:

Серия/Библиотека:

Град: София

Издател: Народна култура

Година: 1981

Страници: 7 - 16

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: Състав. Здравко Петров, Стоян Бакърджиев