„Н. В. Ракитин“. Ръкопис, син химикал. 16 л., 19 с.

Име/заглавие: „Н. В. Ракитин“. Ръкопис, син химикал. 16 л., 19 с.

Номер на фонда:

Опис:

Арх.ед./Инв.№:

Част от: Личен архив

Фонд/фондообразувател:

Държател: Институт за литература - БАН

Забележка: